Đặt banner 324 x 100

Dây nịch bảo vệ mặt khối có chữa security giá từ 70K/cái.


Dây nịch bảo vệ đen đầu màu xanh          Dây nịch bảo vệ đầu sao vàng               Dây nịch bảo vệ theo nghi định 08

                                                   

70.000đ dây đen mặt xanh,      200.000đ Dây Nịch cao cấp sao vàng     120.000đ dây nịch có chữ BV

Thông tin liên hệ


: tamhongdo
: Đỗ Hông Tâm
: 0985369936
: 75/36, D9, P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM