Đặt banner 324 x 100

Hành trình tìm hiểu về Đặc Công Rừng Sác cùng Cần Giờ Tourist


Đăc Công Rừng Sác là một đoàn đơn vị nổi bật với nhiều chiến công hiển hách trong quá trình kháng chiến chống Mỹ, với một lịch sử hào hùng bạn sẽ thích thú khi đến Cần Giờ tham quan chiến khu rừng sác và đặc biệt là biết về lịch sử của đoàn Đặc Công Rừng Sác oai hùng ngày nào. Hãy liên hệ với Cần Giờ Tourist để nắm bắt một hành trình tuyệt với nhé!
Email: sales.cangiotourist@gmail.com   
Địa chỉ: Dần Xây, Đường Rừng Sác, An Thới Đông, Cần Giờ, Tp.HCM
Hotline: 02866796959

Thông tin liên hệ


: CanGioTourist
:
:
:
: