Đặt banner 324 x 100

Quyết toán công trình nhà nước 1.


Tìm việc thanh quyết toán công trình.
 - Tôi nhận làm Phân tịch vật tư trong dự toán xây dựng cho kế toán lấy hóa đơn.
- Làm dự toán công trình, bóc khối lượng công trình.
- Làm hồ sơ chất lượng công trình. Làm thanh toán, quyết toán theo hồ sơ CĐT.
- Mọi liện hệ: Mr Hạnh. : SĐT. 094.557.9807 ( Mục tiêu không để công trình thu hồi tiền của CĐT chậm do phần giấy tờ).
.........................................................................................................................
Nhận Làm Hồ sơ năng lực công ty xây dựng
-  Nhận làm hồ sơ năng lực các công ty xây dựng, hình ảnh đẹp, các hợp đồng ký làm thầu chính.
- Các hình ảnh đẹp, quấn hút.
- Thiết kế hồ sơ năng lực
- Ưu tiên những công ty xây dựng mới thành lập.
-  Tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, phát triển kinh doanh
- Mọi liện hệ: Mr Hạnh. : ĐT. 094.557.9807 ( Mụ