Đặt banner 324 x 100

Sáng tạo mới để thúc đẩy doanh số bán hàng


Zalo Marketting - HƯớng đi mới - Sáng tạo mới - Nguồn khách mới Hỗ trợ đăng bài cùng lúc lên Profile, Official Account số lượng lớn - Lấy bài đăng từ facebook đăng tự động sang Official Account - Quản lý inbox tự động của nhiều Profile và Official Account cùng lúc - Phân loại nhóm KH bằng cách gắn tag KH trong Live chat - Kết bạn theo danh sách nhiều số điện thoại cùng lúc hoặc tự động kết bạn theo danh bạ - Chatbot trả lời tin nhắn tự động của nhiều tài khoản Official Account - Phần mềm hỗ trợ đăng sản phẩm lên Zalo shop tự động - Phần quyền nhân viên quản lý Official Account - Báo cáo thống kê giúp bạn quản lý công việc khoa học, hiệu quả Nhu cầu liên hệ : 0889922242 - 0889922217 MRs Thảo - Mr Hưng
 

Thông tin liên hệ


: Phuonqthao16
:
:
:
: