Đặt banner 324 x 100

Lux Marketing báo giá phòng Marketing thuê ngoài


Dịch vụ thuê ngoài phòng Marketing đang là giải pháp hữu hiệu tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Dịch vụ thuê ngoài Marketing được xây dựng nhằm đem đến hoạt động Marketing bài bản, hiệu quả và dài hạn cho doanh nghiệp. Mục tiêu cao nhất là giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động chính là phát triển sản phẩm, đồng thời tinh giản bộ máy và tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ


: luxmarketing
:
:
:
: