Đặt banner 324 x 100

Son thỏi GoGo Tales sang chảnh 89k


Son thỏi GoGo Tales sang chảnh
Chất son lì mượt, lên rõ màu son khi đánh lớp đầu tiên, có chất dưỡng nhẹ nên không hề gây khô môi hay nặng môi. Son bám lâu suốt nhiều giờ nhưng không gây nặng môi nhé!
https://www.sendo.vn/shop/phukienxinh123/son-thoi-gogo-tales-sang-chanh-22074350.html?context=shop_page