Đặt banner 324 x 100

Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Giảng Viên Chính hạng 2


Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên II, III
1. Đối tượng:

Giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục công lập có nhu cầu được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp, hoặc có nhu cầu nâng hạng chức danh nghề nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
2. Chương trình, thời gian và địa điểm bồi dưỡng:
- Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).
- Thời gian học: Tổ chức khai giảng, mở lớp liên tục trong năm (với nhiều thời gian học khác nhau do người học lựa chọn).
- Địa điểm học: 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN.
3. Hồ sơ đăng ký và học phí:
+) 2 ảnh 3x4
+) 2 cmt phô tô công chứng
+) 2 bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất
+) quyết định nâng lương gần nhất hoặc QD đang giữ là giảng viên của trường
Học phí:
+ Học phí: 2.500.000 đồng/học viên/khóa học
http://huongdanviendulich.edu.vn/khai-giang-cac-lop-boi-duong-chung-chi-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep.html
 

Thông tin liên hệ


: Nguyen_Yen
:
:
:
: