Đặt banner 324 x 100

Xe tải 2.4 tấn Tera 240, Xe tải 2.4 tấn Tera 240 thùng bạt, Xe tải 2.4 tấn Tera 240 thùng kín