Đặt banner 324 x 100

Cảm biến đo lường keyence chính hãng giá tốtDPC Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm của hãng KEYENCE: Cảm biến (sensor),Cảm biến đo Lường (Measuring sensor), Hệ thống đo ( Image Measurement system), Kính hiển vi ( Digital Microscopes), Thiết bị điều khiển( Controls), Camera công nghiệp/Đọc mã vạch và mã 2D (Industrial cameras), Cảm biến sợi quang (Fiberoptic sensor),  Thiết bị đọc mã vạch cầm tay (Barcode readers), cảm biến an toàn (Safety sensor), Dụng cụ khử tính điện/ Bộ trao đổi ion (Electrostatic eliminator/Ion exchange), Máy khắc laser (Laser Dispiacement sensors), cảm biến sợi quang (Fiberoptic sensor)


ĐT/Zalo : 0912 478 629
Skype : diemhang_dpcvietnam
Mail: diemhang@dpcvietnam.com
Web: http://dpcvietnam.com/, http://dpcvietnam.com.vn/

Một số mã sản phẩm thông dụng bên công ty DPC Việt Nam:
ACURO AC36, ACURO AC59, ACURO AC61, GP-M010, FU-67TZ, LV-F1, FS-N41N, FS-N42N, FU-67MG, FS-N41N, FU-67MG, OP-87354, OP-87231, IL-2000, FS-V21R , EV-18M, IV-500CA, OP-87907, IV-M30, LV-H62, FU-21X, LK-G155, SK-H055, LR-ZB250AN, EH-303A, AP33A, LS-D1000, LS-9501, CB-B10, FS-N11N, EZ-12M, FU-66Z, KV-AD40V, VT3-15D, FS-V31
FS-V32P F-20 LV-S41L FS-V32 FS-L51 LV-S41
FS-V31C LV-S61 KEYENCE AG-411
FS-V31CP PZ-M51P LV-S31 KEYENCE FS-V11
FS-V32C PZ-M61P LV-11SA KEYENCE LV-H62
FS-V32CP PZ-M71P LV-11SAP KEYENCE FS-V12
FS-V33 PZ-M31P LV-12SA KEYENCE FS-V21R
FS-V33P PZ-M11P LV-12SAP KEYENCE FS-V22
FS-V34 PZV71P LV-F1 KEYENCE FS-V31
FS-V34P PZV31P KEYENCE FU-38
FS-V33C PZ-V11P LV-H32 KEYENCE FU-40
FS-V33CP LV-H35 KEYENCE FU-61
FS-V34C PZ-M52P LV-H35F KEYENCE FU-6F
FS-V34CP PZ-M62P LV-H37 KEYENCE FU-7F
FS-V30 PZ-M72P LV-H42 KEYENCE LV-11S
FS-V31M PZ-M32P LV-H47 KEYENCE LV-21A
PZ-M12P LV-H52 KEYENCE LV-21A
FS-V21RP PZ-V72P LV-H62 KEYENCE LV-51M
FS-V22RP PZV32P LV-H62F KEYENCE LV-H100
FS-V21R PZ-V12P LV-H64 KEYENCE LV-H35
FS-V22R LV-H65 KEYENCE LV-H62
FS-V20R PZ-M53P LV-H67 KEYENCE LV-H67
FS-V21RSO(2435) PZ-M63P LV-H100 KEYENCE LX2-V10
FS-V21RPSO(2436) PZ-M73P LV-H110 KEYENCE PS-47
FS-V21RSO(2437) PZ-M33P LV-H300 KEYENCE PS-52
FS-V21RPSO(2438) PZ-M13P LV-51MP KEYENCE PS-T1
PZV73P LV-52P KEYENCE PS-T2
FS-V10 PZV33P LV-20A KEYENCE PZ-51
FS-V11 PZ-V13P LV-21AP KEYENCE PZ-M51
FS-V11P LV-22AP KEYENCE SL-C24H
FS-V12 PZ-B01 LV-H41 KEYENCE AG-411
FS-V12P PZ-B11 LV-H51 KEYENCE FS-V11
FS-M0 PZ-B21 LV-11 KEYENCE LV-H62
FS-M1 PZ-B22 LV-B301 KEYENCE FS-V12
FS-M1H PZ-B31 LV-B302 KEYENCE FS-V21R
FS-M1P PZ-B32 LV-B101 KEYENCE FS-V22
FS-M2 PZ-B701 LV-B102 KEYENCE FS-V31
FS-M2P PZ-B711 KEYENCE FU-38
PZ-B761 LV-L01 KEYENCE FU-40
FS-T0 PZ-B41 LV-L02 KEYENCE FU-61
FS-T1 PZ-B51 R-6 KEYENCE FU-6F
FS-T1G PZ-B61 R-7 KEYENCE FU-7F
FS-T1P PZ-S10 R-8 KEYENCE LV-11S
FS-T2 PZ-S20 KEYENCE LV-21A
FS-T2P A-4 SL-C08H KEYENCE LV-21A
R-5 SL-C12H KEYENCE LV-51M
FS-V1 SL-C16H KEYENCE LV-H100
FS-V1P PZ-41 SL-C20H KEYENCE LV-H35
PZ-41L SL-C24H KEYENCE LV-H62
FS-R0 PZ-41LP SL-C28H KEYENCE LV-H67
PZ-41P SL-C32H KEYENCE LX2-V10
FS-T22 SL-C36H KEYENCE PS-47
FS-T22P PZ-42 SL-C40H KEYENCE PS-52
FS-T22PSO(1809) PZ-42L SL-C44H KEYENCE PS-T1
PZ-42LP SL-C48H KEYENCE PS-T2
FS-X18 PZ-42P SL-C52H KEYENCE PZ-51
SL-C56H KEYENCE PZ-M51
FS2-60 PZ-51 SL-C60H KEYENCE SL-C24H
FS2-60P PZ-51L SL-C64H EM-005(P)
FS2-60G PZ-51LP EM-010(P)
PZ-51P SL-C16F EM-014(P)
FS2-62 SL-C24F EM-030(P)
FS2-62P PZ-61 SL-C32F EM-038(P)
PZ-61L SL-C40F EM-054(P)
FS2-65 PZ-61LP SL-C48F EM-080(P)
FS2-65P PZ-61P SL-C56F EZ-8M
SL-C64F EZ-12M
PZ-101 SL-C72F EZ-18M
FU-10 PZ-101P SL-C80F EZ-18T
FU-11 SL-C88F EZ-30M
FU-12 PZ2-41 SL-C96F EV-108M
FU-13 PZ2-41P SL-C104F FS-V31 FS-L71 LV-S71
FU-15 PZ2-41SO(1660) SL-C112F FS-V31P FS-L41 LV-S72
FU-16 PZ2-41PSO(1661) SL-C120F FU-67(5000) PS-52 AP-13S
FU-16Z PZ2-41DSO(1670) SL-C128F FU-67TZ PS-55 AP-14S
FU-18 PZ2-41DPSO(1671) FU-67TG PS-56 AP-15S
FU-18M SL-R11 FU-67V PS-58 AP-16S
FU-20 PZ2-42 SL-R12EX FU-67G PS-05 AP-V80WP
FU-21 PZ2-42P FU-68 AP-V85WP
FU-21X PZ2-42SO(1662) SL-U2 FU-69 PS-201 AP-V82WP