Đặt banner 324 x 100

Một số lý do khiến ngành CNTT chưa bao giờ là hết hot1. Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành có nhu cầu nhân lực rất lớn.
2. Cơ hội nghề nghiệp không giới hạn trong sự bùng nổ công nghệ toàn cầu.
3. Luôn được tiếp cận với những tri thức mới.
4. Được xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic.
5. Năng lực trong việc giải quyết sâu, rộng các vấn đề đa chiều, phức tạp, nhiều thách thức.
6. Tiêu chuẩn ngành nghề bao gồm kỹ năng và chứng chỉ được công nhận trên thế giới.
7. Phù hợp với bất cứ ai dù làm việc tập thể hay cá nhân.
8. Nhiều thách thức để khẳng định mình.
9. Nhiều cơ hội thành đạt.

Trường trung cấp công nghệ thăng long thông báo tuyển sinh lớp trung cấp công nghệ thông tin:

Thông tin liên hệ


: vuduc1234
:
:
:
: