Đặt banner 324 x 100

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường ĐH Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo về việc “TỔ CHỨC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH”


Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội - Trường ĐH Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo về việc “TỔ CHỨC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH”