Đặt banner 324 x 100

Điện nước cần lao động


- Công trình đang hoàn thiện cần thợ, phụ biết làm đường điện và cấp nước
 - Đấu nối đường điện và cấp nước; sửa chữa, bảo dưỡng khi có thông báo
 - Thực hiện một số công việc khác khi được phân công
 + Lương thợ từ 350 - 500K/NGÀY
 + Lương phụ từ 220 - 300K/NGÀY
- Được chu cấp về ăn ở - Chi phí đi lại, xăng xe công ty hỗ trợ
- Lương lấy 2 lần/tháng; hết tháng thanh toán 100%
Địa điểm làm việc: Hà Nội
LIÊN HỆ: 0397.899.998 TRAO ĐỔI CỤ THỂ

Thông tin liên hệ


: Thinhnguyen
:
:
:
: