Đặt banner 324 x 100

Chỉ Pearl filler-hotline:0907891310 fillerbotoxs.com


 Dòng chỉ cao cấp Đức   #Pearl
 Sản phẩm chuyên dụng điều trị khuyết điểm trên khuôn mặt phù hợp 3 tiêu chí hàng đầu:
- Giá thành hợp lý,
- An toàn, hiệu quả
- Độ bền cao...
╚═════════════♦️════════════╝
Chỉ Pearl cao cấp của Đức
 1. Chỉ PCL Nose 19G 60mm (20 sợi) dùng nâng mũi
 2. Chỉ PCL Cog 18G 100mm (20 sợi) dùng căng má, nọng cằm, cung mày, bụng
 3. Chỉ PDO Cog 18G 100mm (20 sợi) dùng căng má, nọng cằm, cung mày, bụng
 Chỉ tự tiêu, giữ 18-24 tháng

Cung cấp sỉ lẻ #Filler - #Botox - #Truyền_trắng - #Sụn_Nâng_Mũi - #Tài_Liệu_Y_Khoa - #Mỹ_Phẩm

FillerBotoxs
W: fillerbotoxs.com
W: truyentranghonghoa.com
E: info@fillerbotoxs.com
T: +84907891310 / +84947891310
————————
https://m.facebook.com/trimunkieunga
https://www.facebook.com/KieuNgaSpaBeauty/
https://www.facebook.com/TaiLieuYHocAmazon/
https://www.facebook.com/truyentranghonghoa/
https://www.facebook.com/phanphoisunnangmui/
https://www.facebook.com/signaturefiller/
https://www.facebook.com/losdelinefiller/
https://www.facebook.com/asiafillerprincess/
https://www.facebook.com/infofillerbotoxs/
https://www.facebook.com/myfillerbotoxs/
https://www.facebook.com/fillercelosome/
https://www.facebook.com/ammifiller/
https://www.facebook.com/philosfiller/

 

Thông tin liên hệ


: maitrinhaa123
:
:
:
: