Đặt banner 324 x 100

Học Tiếng hàn phổ biến tại Bắc NinhTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC
TUYỂN SINH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
Lớp Ban Ngày
Sơ câp 1 + 2+ 3+ 4+ Trung cấp
Thời gian : 8h00-12h00
Ngày học : thứ 2,3,4,5,6
 Hoc Phí : 2500,000 đồng ( chưa bao gồm giáo trình )
--------------------------------------------------------------
*Lộ trình học : 
+ 1 khóa : 22 buổi
+ 1 tuần 5 buổi Mỗi buổi 4 tiếng
+ 2 tiếng học GV Việt + 2 Tiếng Học GV hàn
+ 1 tháng kết thúc 1 khóa

Lớp Tối
Sơ Sơ câp 1 + 2+ 3+ 4+ Trung cấp
Thời gian : 18h00-19h30 hoặc 19h30-21h00
Ngày học : thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
 Hoc Phí : 1500,000 đồng ( đã gồm giáo trình )
--------------------------------------------------------
*Lộ trình học : 
+ 1 khóa : 32 buổi
+ 1 tuần 3 buổi có 1 buổi học GV Hàn
+ hơn 2 tháng kết thúc 1 khóa