Đặt banner 324 x 100

Khuyến mãi 5 ngày vàng giảm 20% giá vé từ Vietnam Airlines


Khuyến mãi 5 ngày vàng giảm 20% giá vé từ Vietnam Airlines

Khuyến mãi đầu tháng 11 Vietnam Airlines giảm 20% giá vé hành trình nội địa và quốc tế. Thời gian đặt vé từ trong 5 ngày từ 04/11/2019 đến 08/11/2019. Thời gian khởi hành áp dụng từng hành trình cụ thể.

31 Tháng Mười, 2019
0
5

Khuyến mãi đầu tháng 11 Vietnam Airlines 5 ngày vàng giảm 20% giá vé hành trình nội địa và quốc tế. Thời gian đặt vé từ trong 5 ngày từ 04/11/2019 đến 08/11/2019. Thời gian khởi hành áp dụng từng hành trình cụ thể.

Khuyến mãi đầu tháng giảm 20% giá vé Vietnam Airlines

Khuyến mãi 5 ngày vàng săn vé rẻ từ Vietnam Airlines
Khuyến mãi 5 ngày vàng săn vé rẻ từ Vietnam Airlines

Khuyến mãi đầu tháng giảm 20% giá vé hành trình nội địa Vietnam Airlines

Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội Chu Lai 719.000 VND 03/09/19-29/12/19 03/09/19-29/12/19
Đà Nẵng 829.000 VND
Đồng Hới 829.000 VND
Huế 829.000 VND
Nha Trang 1.119.000 VND
Phú Quốc 1.229.000 VND
Hồ Chí Minh 1.229.000 VND
Hồ Chí Minh Hà Nội 1.229.000 VND
Đà Nẵng 829.000 VND
Đà Lạt 719.000 VND
Buôn Mê Thuột 719.000 VND
Hải Phòng 1.229.000 VND
Nha Trang 719.000 VND
Phú Quốc 829.000 VND
Vân Đồn 1.119.000 VND
Đà Nẵng Hà Nội 829.000 VND
Nha Trang 719.000 VND
Hồ Chí Minh 829.000 VND
Hải Phòng 719.000 VND
Nha Trang Đà Nẵng 719.000 VND
Hà Nội 1.119.000 VND
Hồ Chí Minh 719.000 VND

Khuyến mãi Vietnam Airlines hành trình quốc tế

Từ Đến Giá vé một chiều Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
Hà Nội BangKok 135 USD 02/09/19-26/12/19

04/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

05/09/19-26/12/19

08/01/20-24/01/20

29/01/20-31/03/20

Kuala Lumpur 101 USD 01/09/19-21/12/19

03/01/20-24/01/20

31/01/20-31/03/20

04/09/19-14/12/19

26/12/19-31/12/19

03/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Singapore 165 USD 05/10/19-23/12/19

31/12/19-19/01/20

04/02/20-31/03/20

04/09/19-21/12/19

03/01/20-20/01/20

24/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Bắc Kinh 389 USD 08/10/19-23/12/19

01/01/20-19/01/20

04/02/20-31/03/20

05/10/19-23/12/19

31/12/19-19/01/20

04/02/20-31/03/20

Quảng Châu 240 USD
Thượng Hải 464 USD
Hong Kong 198 USD
Đài Bắc 169 USD 02/09/19-09/10/19

12/10/19-31/12/19

04/01/20-20/01/20

17/02/20-31/03/20

09/10/19-31/12/19

04/01/20-14/01/20

02/02/20-31/03/20

Tokyo 559 USD 9/08/19-26/12/19

10/01/20-24/03/20

15/08/19-26/12/19

06/01/20-27/03/20

Osaka 602 USD
Seoul 320 USD 18/09/19-23/12/19

05/01/20-25/01/20

31/01/20-31/03/20

07/10/19-19/12/19

01/03/20-31/03/20

Pusan 315 USD
London 892 USD 23/09/19-27/12/19

13/01/20-31/03/20

21/10/19-12/12/19

22/01/20-27/03/20

Paris 862 USD 02/09/19-26/10/19

04/11/19-22/11/19

08/12/19-31/03/20

16/08/19-17/10/19

22/10/19-13/12/19

24/12/19-25/12/19

01/01/20-31/03/20

Sydney 559 USD 29/07/19-08/10/19

14/10/19-31/12/19

16/02/20-31/03/20

30/09/19-30/11/19

08/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

Hồ Chí Minh BangKok 130 USD 02/09/19-26/12/19

04/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

05/09/19-26/12/19

08/01/20-24/01/20

29/01/20-31/03/20

Phuket 130 USD
Kuala Lumpur 94 USD 01/09/19-21/12/19

03/01/20-24/01/20

31/01/20-31/03/20

04/09/19-14/12/19

26/12/19-31/12/19

03/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Singapore   05/10/19-23/12/19

31/12/19-19/01/20

04/02/20-31/03/20

04/09/19-21/12/19

03/01/20-20/01/20

24/01/20-26/01/20

02/02/20-31/03/20

Bali   30/10/19-19/12/19

06/01/20-22/05/20

30/10/19-19/12/19

04/01/20-19/05/20

Quảng Châu 280 USD 08/10/19-23/12/19

01/01/20-19/01/20

04/02/20-31/03/20

05/10/19-23/12/19

31/12/19-19/01/20

04/02/20-31/03/20

Thượng Hải 329 USD
Hong Kong 177 USD
Đài Bắc 169 USD 02/09/19-09/10/19

12/10/19-31/12/19

04/01/20-20/01/20

17/02/20-31/03/20

09/10/19-31/12/19

04/01/20-14/01/20

02/02/20-31/03/20

Tokyo 554 USD 19/08/19-26/12/19

10/01/20-24/03/20

15/08/19-26/12/19

06/01/20-27/03/20

London 877 USD 23/09/19-27/12/19

13/01/20-31/03/20

21/10/19-12/12/19

22/01/20-27/03/20

Sydney 474 USD 29/07/19-08/10/19

14/10/19-31/12/19

16/02/20-31/03/20

30/09/19-30/11/19

08/01/20-28/01/20

02/02/20-31/03/20

Paris 817 USD 02/09/19-26/10/19

04/11/19-22/11/19

08/12/19-31/03/20

16/08/19-17/10/19

22/10/19-13/12/19

24/12/19-25/12/19

01/01/20-31/03/20

Lưu ý chương trình khuyến mãi Vietnam Airlines

Thời gian khuyến mãi: Từ 04/11/2019 – 08/11/2019.

Thời gian khởi hành: Áp dụng từng hành trình cụ thể như trên.

Các giá cho hành trình giữa Hà Nội/ Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta/ Đài Bắc/Cao Hùng là giá không bao gồm hành lý ký gửi).

Thông tin liên hệ


: aivivu
: aivivu
: 19006695
: 95g lý nam đế-hoàn kiếm - hà nội