Đặt banner 324 x 100

Tổng quan quy trình giải quyết nước thải chăn nuôi heo


Nước thải chăn nuôi heo à một trong những loại nước thải siêu đặc trưng, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao bằng hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và sinh vật gây bệnh.

Nó nhất thiết phải được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. chọn lựa quy trình xử lý nước thải trong chăn nuối sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, kiểm soát an ninh sức khỏe nhân loại

Các chất hữu cơ và vô cơ

Trong nước thải chăn nuôi heo, hợp chất hữu cơ chiếm 70–80% gồm cellulose, protit, acid amin, chất béo, hidratcarbon và các dẫn xuất của chúng có trong phân, thức ăn thừa. Hầu hết các chất hữu cơ dễ phân hủy. Các chất vô cơ chiếm 20–30% gồm cát, đ ất, muối, ure, ammonium, muối chlorua, SO42Vi sinh vật gây bệnh

Nước thải chăn nuôi cất nhiều chùng loại vi trùng, virus và trứng ấu trùng giun sáng gây bệnh.
N và P

khả năng hấp thụ N và P của các lo ài gia súc, gia cầm cực kỳ kém, n ên khi ăn thức ăn có chứa N và P thì chúng sẽ bài tiết ra ngoài theo phân và nước tiểu. Trong nước th ải chăn nuôi heo thườn g chứa hàm lượng N và P rất cao. Hàm lượng N-tổng trong nước thải chăn nuôi 571 – 1026 mg/L, Photpho từ 39 – 94 mg/L.

Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi heo

Nước thải từ chuồng trại nuôi heo được lượm lặt về hố gom và từ chậm tiến độ được bơm vào hầm Biogas phủ màng chống thấm hdpe, tại đây hẩu lốn phân và nước thải chăn nuôi được phân hủy kỵ khí sinh ra khí gas biogas, hệ thống ống thu khí được lắp xung quanh hầm.

Nước thải sau hầm Biogas giảm hàm lượng BOD khoảng 50% và SS, Nước tiếp tục di chuyển qua các bể xử lý liên tiếp như điều hòa và bể lắng 1, nhằm sa thải các cặn lớn bị cuốn theo dòng nước tránh gây nghẹt bơm.Nước thải của quá trình chăn nuôi heo sẽ được bơm qua hai bể xử lý chính là bể thiếu khí và bể hiếu khí. Tại hai bể xử lý nước thải chăn nuôi này, quá trình oxy hóa các chất hữu cơ, Nito, Photpho bởi vi sinh vật hiếu khí là bùn hoạt tính hiện diện sẵn trong bể. Nước thải sau khi đã qua bể Hiếu khí thì đầy đủ giảm toàn bộ lượng chất ô nhiễm và tự chảy sang bể lắng để tách hỗn tạp nước thải và bùn vi sinh bởi quá trình lắng đọng thông thường. Phần nước trong sau lắng được chảy sang các công trình xử lý tiếp tục, hẩu lốn bùn vi sinh được tuần hoàn lại đảm bảo cho quá trình xử lý tiếp theo.

Nước được lưu trữ tại hồ hoàn chỉnh, và tại đây chủ trang trại nuôi heo có thể tiêu dùng nước từ hồ này cho các mục đích khác nhau như tưới cây, tưới rau,…..

Nước từ hồ này một phần được bơm qua bể tiệt trùng trước khi thải ra ngoài. Đến đây nước thải trong chăn nuôi heo gần như sạch hoàn toàn về tất cả mặt; đảm bảo khi thải ra môi trường không gây ô nhiễm môi trường hay ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.

Nguồn: https://inantui.com/tim-hieu-quy-trinh-xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-heo/

Thông tin liên hệ


: minhtam094
:
:
:
: