Đặt banner 324 x 100

TN63C-4-14 – Động cơ điện 3 pha – M.T Motori Elettrici Việt Nam – Song Thành Công


TN63C-4-14 – Động cơ điện 3 pha – M.T Motori Elettrici Việt Nam – Song Thành Công

TN63C-4-14-Dong-co-dien-3-pha-mo-to-motor-M.T-motori-elettrici-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-dai-dienTop bai

TN63C-4-14 – Động cơ điện 3 pha – M.T Motori Elettrici Việt Nam – Song Thành Công

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460250011
Figure 12.046 DN300
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat; Max. diff. pressure 6 bar
EN-JL1040 DN300 PN 16; Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460250011
Figure 12.046 DN250
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat; Max. diff. pressure 9 bar
EN-JL1040 DN250 PN 16; Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460150011
Figure 12.046 DN150
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat#; EN-JL1040 DN150 PN 16
Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460125011
Figure 12.046 DN125
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat#; EN-JL1040 DN125 PN 16
Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460100011
Figure 12.046 DN100
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat#; EN-JL1040 DN100 PN 16
Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
Aichi Tokei Denki Vietnam Turbine Gas Meter
TBX150F Built-in battery type
Flow Direction: please let us know when you order
Connection diameter:  50A flange (JIS 10K)
Aichi Tokei Denki Vietnam 
 
 
Turbine Gas Meter
TBX150F Built-in battery type
Flow Direction: please let us know when you order
Connection diameter:  50A flange (JIS 10K)
 
Bot bai

Thông tin liên hệ


: thienstc65
:
:
:
: