Đặt banner 324 x 100

MG90SB2-24FT115-H3 – Động cơ điện 3 pha – Grundfos Việt Nam – Song Thành Công – Three phase electric motor


MG90SB2-24FT115-H3 – Động cơ điện 3 pha – Grundfos Việt Nam – Song Thành Công – Three phase electric motor

MG90SB2-24FT115-H3-dong-co-dien-3-pha-grundfos-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-three-phase-electric-motorTop bai

MG90SB2-24FT115-H3 – Động cơ điện 3 pha – Grundfos Việt Nam – Song Thành Công – Three phase electric motor

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460250011
Figure 12.046 DN300
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat; Max. diff. pressure 6 bar
EN-JL1040 DN300 PN 16; Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460250011
Figure 12.046 DN300
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat; Max. diff. pressure 6 bar
EN-JL1040 DN300 PN 16; Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460250011
Figure 12.046 DN300
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat; Max. diff. pressure 6 bar
EN-JL1040 DN300 PN 16; Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460250011
Figure 12.046 DN300
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat; Max. diff. pressure 6 bar
EN-JL1040 DN300 PN 16; Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
ARI-Armaturen Vietnam Order No.: 120460250011
Figure 12.046 DN300
ARI-FABA-Plus
Stop valve – straight through with flanges and bellows seal
Plug with marginal seat; Max. diff. pressure 6 bar
EN-JL1040 DN300 PN 16; Data sheet: 040005-2.pdf
Operation instruction: 0040103002-2.dpf
Aichi Tokei Denki Vietnam Turbine Gas Meter
TBX150F Built-in battery type
Flow Direction: please let us know when you order
Connection diameter:  50A flange (JIS 10K)
Kollmorgen Vietnam Model: AKM23F-ACBNC-00
AKM Servo Motor
 
Bot bai

Thông tin liên hệ


: thienstc65
:
:
:
: