Đặt banner 324 x 100

Viết đơn xin nghỉ việc như thế nào? Xem ngay để rõ


cách viết đơn xin mất việc ngắn gọn

với bí quyết viết đơn xin nghỉ này, Cả nhà chỉ cần viết có phần lớn biểu ngữ, tên đơn. Người nhận đơn “Kính gửi ban giám đốc doanh nghiệp xyz…”. Tháng ngày khiến đơn, nội dung đơn ” Nay tôi làm cho đơn này đề nghị ban giám đốc cho tôi xin thôi việc..”. Ghi rõ ngày tháng năm xin thôi việc. Công việc ngày nay sẽ bàn giao cho ai? Dưới đây là đơn xin nghỉ việc viết tay

bí quyết viết đơn và nội dung đơn xin nghỉ dòng.

cùng hòa thị trấn hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………ngày….. Tháng….. Năm 2018

ĐƠN XIN nghỉ việc

Kính gửi: Ban lãnh đạo tổ chức “xyz”.
Tôi tên là : ………….hiện đang làm cho việc tại bộ phận………. Với công tác …..
Nay tôi khiến cho đơn để đề xuất Ban Lãnh đạo tổ chức cho tôi xin nghỉ việc vì lý do … trong khoảng ngày …..
trong khi chờ đợi ban Lãnh đạo công ty đưa ra quyết định chính thức, tỗi vẫn sẽ làm cho việc nghiêm trang. Các tài liệu và giấy tờ, dụng cụ mà tổ chức cấp tôi sẽ bàn giao phần đông lại cho người quản lí của tôi là: ……. Công tác ngày nay tôi sẽ bàn giao và ủy quyền cho ông/bà….
Tôi xin thành tâm cám ơn

Người khiến đơn

Bạn có thể quan tâm: cách xin nghỉ việc nhẹ nhàng nhất hiện nay

bí quyết viết đơn xin thôi việc đầy đủ

Ở phương pháp số 2 này Các bạn cần viết phần lớn thông báo hơn so có cái đơn ở trên. Đây cũng là bí quyết bạn sẽ gây ấn tượng và thuyết phục hơn có ban giám đốc đơn vị.

cộng HOÀ thị trấn HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày…tháng…năm….
ĐƠN XIN thôi việc

Kính gửi: Ban Giám đốc doanh nghiệp
Trưởng phòng Nhân sự

Tôi tên là: …………………………………………………
Vị trí bây giờ : …………………………………………..
Nay tôi trình đơn này đệ trình lên Ban Giám đốc doanh nghiệp đồng ý cho tôi được xin nghỉ việc từ khi ngày …tháng…năm…
Lý do xin Thôi việc:……………………………………. &Hellip;………………………………..
………………………………………….. &Hellip;……………………………………….. &Hellip;………..
Tôi thực hành việc báo trước là ……. Ngày, từ khi ngày làm đơn.
Tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc cho ông/bà:……………….. Tiếp tục công việc bây giờ của tôi.
Tôi thực thụ lấy khiến cho nhớ tiếc khi chẳng thể tiếp diễn làm việc tại doanh nghiệp. Tôi thực thụ hạnh phúc và may mắn lúc đươc làm việc tại đơn vị trong suốt thời kì gần đây. Xin cảm ơn Ban Giám đốc đơn vị và các đồng nghiệp rẻ bụng đã tương trợ và viện trợ tôi.
Mong ban Giám đốc coi xét và hài lòng.

tình thật cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014
Người khiến đơn

mau-don-xin-nghi-viec-thoi-viec-chuan

Xem thêm: nghỉ việc báo trước bao nhiêu ngày? Xem ngay để rõ

cách viết đơn xin nghỉ việc bằng tiếng anh

Letter of Resignation

Full Name:………………………………
Address:………………………………….
City…..State…..Zip Code…………..
Phone Number:
Email:…………………………………….

Date: (dd/mm/yyyy)………………….

Title:……………………………………….
Organization:…………………………..
Address:………………………………….
City…..State….Zip Code…………….

Dear Mr./Ms:…………………………….

Please accept this letter as formal notification that I am leaving my position with ABC company on ………..(date).

Thank you for the opportunities you have provided me during my time with the company.

if I can be of any assistance during this transition, please let me know.

Sincerely,

Bạn có thể xem thêm: nghỉ việc không báo trước như thế nào là đúng luật?

Your Signature

Thông tin liên hệ


: Hoa456
:
:
:
: