Đặt banner 324 x 100

Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh


Lp đt H thng qun lý bãi gi xe thông minh là gii pháp tt nht
kim soát các phương tin ra vào ti các bãi gi xe trường hc, ngân hàng, bnh
vin, chung cưgiúp ch đu tư qun lý bãi gi xe mt cách chuyên nghip, khoa
hc vi các thiết b công ngh hin đi, đng thi gim chi phí ch đu tư.
Hin nay, hu hết các bãi gi xe trên khp c nước vn còn áp dng bin pháp gi
xe theo cách th công (ghi giy).
Nhược đim ca bin pháp gi xe th công
– Tn thi gian: đi vi nhng bãi gi có quy mô va và ln bin pháp gi xe
truyn thng d gây ra s ùn tc và các loi vé xe ca bin pháp này rt d b
rách ướt hoc tht lc có th ra tranh cãi và tn thi gian gii quyết
– Thiếu s an toàn: các đi tượng xu có th d dàng gi mo th xe hay tìm ra xe
ca khách hàng theo vé xe nếu khách hàng vô tình đánh rơi hay làm tht lc vé xe.
Mt thm m và tn kém chi phí: hu hết bãi gi xe thường áp dng bin pháp dùng
phn ghi s th xe lên xe khách hay xé đôi vé xe, 1 na x bm lên xe khách 1 na
khách s gi gây cm giác cho chu cho khách
– Khó qun lý: dùng bin pháp này người qun lý khó kim soát được s lượng xe ra
vào, s lượng xe còn li trong bãi và khó kim soát chính xác doanh thu.
xem thêm :https://giaiphaptudong247.com/giai-phap-quan-lybai-do-xethong-minh-bid6.html

Thông tin liên hệ


: minhduank3
:
:
:
: