Đặt banner 324 x 100


Xem câu chuyện nhiều tập “Chàng Kisdel & Bức Họa Phượng Hoàng Lửa”, hành trình chàng trai trẻ Kisdel, con trai vị Thần Đấng-Mà-Ai-Cũng-Biết, đi tìm 100 chiếc lông Phượng Hoàng Lửa để dệt thành Bức Họa Phượng Hoàng Lửa truyền thuyết.

Xem tập 1 ”

Làm Cách Nào Để Có Phép Thuật Và Học Những Câu Thần Chú Cổ Xưa Có Thật? – CHÀNG KISDEL – Tập 1

tại đây:  Chàng Kisdel

Hoặc Xem tập 1 đầy đủ tại website Nhạc JeLong

Thông tin liên hệ


: nhacjelong
: Nhạc JeLong
:
: