Đặt banner 324 x 100

Tuyển sinh các khóa Tiếng Hàn có lớp đi học ngay


TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC
TUYỂN SINH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
Lớp Ban Ngày
Sơ câp 1 + 2+ 3+ 4+ Trung cấp
Thời gian : 8h00-12h00
Ngày học : thứ 2,3,4,5,6
 Hoc Phí : 2500,000 đồng ( chưa bao gồm giáo trình )
--------------------------------------------------------------
*Lộ trình học : 
+ 1 khóa : 22 buổi
+ 1 tuần 5 buổi Mỗi buổi 4 tiếng
+ 2 tiếng học GV Việt + 2 Tiếng Học GV hàn
+ 1 tháng kết thúc 1 khóa

Lớp Tối
Sơ Sơ câp 1 + 2+ 3+ 4+ Trung cấp
Thời gian : 18h00-19h30 hoặc 19h30-21h00
Ngày học : thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
 Hoc Phí : 1500,000 đồng ( đã gồm giáo trình )
--------------------------------------------------------
*Lộ trình học : 
+ 1 khóa : 32 buổi
+ 1 tuần 3 buổi có 1 buổi học GV Hàn
+ hơn 2 tháng kết thúc 1 khóa

 

Thông tin liên hệ


: khang1995
:
:
:
: