Đặt banner 324 x 100

BNI005H – BNI-PNT-508-105-Z015 – Bộ chia tín hiệu – Balluff Việt Nam – Song Thành Công – Industrial Networking


BNI005H – BNI-PNT-508-105-Z015 – Bộ chia tín hiệu – Balluff Việt Nam – Song Thành Công – Industrial Networking

BNI005H - BNI-PNT-508-105-Z015-bo-chia-tin-hieu-Balluff-viet-nam-song-thanh-cong-industrial-networkingTop bai

BNI005H – BNI-PNT-508-105-Z015 – Bộ chia tín hiệu – Balluff Việt Nam – Song Thành Công – Industrial Networking

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
DA-682A-C3-DPP MOXA Viet Nam
DA-682A-C3-DPP-LX MOXA Viet Nam
DA-682A-C7-DPP MOXA Viet Nam
DA-682A-C7-DPP-LX MOXA Viet Nam
MAR-2001-T MOXA Viet Nam
MAR-2002-T MOXA Viet Nam
FLI-1260-CT-T MOXA Viet Nam
FLI-1260-T MOXA Viet Nam
TC-6110-W7E MOXA Viet Nam
TC-6110-T-W7E MOXA Viet Nam
AL112NXDC024[X]/[Y] E2S Viet Nam
AL112NXDC024[X]/[Y]-UL E2S Viet Nam
AL112NXDC024R/C-F E2S Viet Nam
AL112NXDC024R/R-F E2S Viet Nam
AL112NXDC048[X]/[Y] E2S Viet Nam
AL112NXDC048[X]/[Y]-UL E2S Viet Nam
AL112NHAC230[X]/[Y] E2S Viet Nam
AL112NHAC230[X]/[Y]-UL E2S Viet Nam
AL112NHDC024[X]/[Y] E2S Viet Nam
AL112NHDC024[X]/[Y]-UL E2S Viet Nam
03A1350-250303 24S2A20A250S07 , Camozzi Viet Nam
03A1400-020301 24S2A25A020S03 , Camozzi Viet Nam
03A1400-040302 24S2A25A040S14 , Camozzi Viet Nam
03A1400-040303 24S2A25A040S16 , Camozzi Viet Nam
03A1400-050301 24S2A25A050S19 , Camozzi Viet Nam
03A1400-050302 24S2A25A050S20 , Camozzi Viet Nam
03A1400-060301 24S2A25A060S04 , Camozzi Viet Nam
03A1400-060302 24S2A25A060S12 , Camozzi Viet Nam
03A1400-075301 24S2A25A075S01 , Camozzi Viet Nam
03A1400-080301 24S2A25A080S01 , Camozzi Viet Nam
03A1400-080302 24S2A25A080S03 , Camozzi Viet Nam
Dwyer Vietnam Rotary position indicating switch
Balluff Vietnam BIC001N is obsoleted and replaced by BIC007T
BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 Inductive Couplers
Balluff Vietnam BIC0015 is obsoleted and replaced by BIC007U
BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 Inductive Couplers
Posital Fraba Vietnam Code: OCD-DPC1B-1212-C10S-H3P
IXARC Absolute Rotary Encoder
Electro-Sensor Vietnam P/N: 800-077001
Model: SS110 230V Shaft Speed Sensor
Electro-Sensor Vietnam P/N: 800-077001
Model: SS110 230V Shaft Speed Sensor
Balluff Vietnam BOS00EM
BLS 18KF-XX-1LT-S4-L
Balluff Vietnam BES00JY
BES 516-3008-G-E4-C-PU-05
Alphamoisture Viet Nam Model: ADHT-PL Dewpoint Transmitter
Sensor : Ultra High Capacitance Aluminium Oxide
 
Bot bai

Thông tin liên hệ


: thienstc70
:
:
:
: