Đặt banner 324 x 100

Chó golden, lạp xưởng, phốc hươu, chó lai,...


Không có thời gian chăm cần tìm chủ mới cho mấy em cún, cún ở Hải Châu, Đà Nẵng.
  ++ Golden cái 6 tháng tuổi - 3trieu.
  ++ Lạp xưởng cái 1 tuổi - 2trieu.
  ++ Cặp phốc hưu 1tr7 / em ( đen đực-cái vàng), chó 7 tháng tuổi.
 ++ Chó phốc lai cái 7 tháng tuổi - 1trieu.
  ++ Chó cỏ lai giống to 7 tháng tuổi - 700k
Liên hệ: 0785789727

Thông tin liên hệ


: Daitrang123
:
:
:
: