Đặt banner 324 x 100

Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực ngành điều dưỡng


Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực

Điều dưỡng viên giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, là người phụ trách công tác kiểm tra tình trạng bệnh nhân, kê toa thuốc và các công việc khác để phục vụ cho quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến phục hồi, trị liệu cho bệnh nhân. Tại các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển, đây là nghề đang được kính trọng nhất hiện nay. Tuy nhiên tại Việt Nam thì tình hình không khả quan và còn nhiều tồn tại, mặc dù trình độ đào tạo và phạm vi thực hành của điều dưỡng Việt Nam hiện nay đã có nhiều thay đổi, song trong nhận thức chung về vai trò của người điều dưỡng chưa được cập nhật phù hợp với thực tế.

Điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe mọi người

Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực

Ở Việt Nam, cứ một bác sĩ thì có 1,5 điều dưỡng, trong khi tỷ lệ tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là 1 bác sĩ cần 4 điều dưỡng. Tỷ lệ này ở Việt Nam ở mức thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ông Đào Thành thuộc Hội Điều dưỡng Việt Nam cho biết, hầu hết các bệnh viện đều thiếu điều dưỡng, trung bình mỗi người phải quản lý gần 3 giường bệnh. Do đó, các điều dưỡng chỉ có thể thực hiện y lệnh điều trị và theo dõi chứ không đủ thời gian chăm sóc toàn diện bệnh nhân đúng như chức năng của họ (gần gũi hỏi han, chăm sóc về tinh thần...). Do quá thiếu điều dưỡng viên nên một số bệnh viện phải thuê những người không có chuyên môn làm công việc chăm sóc bệnh nhân.

Đặc biệt, các nước trên thế giới thì nguồn nhân lực về ngành Điều dưỡng thiếu càng trầm trọng: như Mỹ (là một trong những nước đông dân đang thiếu trầm trọng các điều dưỡng viên tay nghề cao được đào tạo bài bản theo quy trình chuẩn, còn trống 100.000 vị trí điều dưỡng con số dự kiến sẽ tăng cao tới 434.000 cho tới năm 2020. Mức lương ở Mỹ rất cao không dưới 45.000usd/năm), Canada (từ năm 2016 ngành điều dưỡng tại đây thiếu 113.000 điều dưỡng viên do một số điều dưỡng cũ nghỉ hưu, và thi trường sức khỏe tăng cao); Úc (nước có ngành công nghiệp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn thứ 3 thế giới. Úc sử dụng tới 10,6% nhân lược lạo động của đất nước vào nghề điều dưỡng. Úc đang cần tới 12.000 điều dưỡng viên chuẩn tay nghề tốt nghiêp mỗi năm để đáp ứng cho ngành công nghiệp này); Philippines; Nhật Bản cũng đang khan hiếm nguồn nhân lực ngành này;...
Cao đẳng điều dưỡng Tây Nguyên

Thông tin liên hệ


: chau2509
:
:
:
: