Đặt banner 324 x 100

Học ngành Điều dưỡng ra trường làm gì ?


Nhu cầu điều dưỡng viên tại Việt Nam ngày càng tăng

Tại Việt Nam, những năm gần đây, lượng thí sinh lựa chọn ngành Điều dưỡng luôn ở mức cao. Điều này đã cho thấy mức độ quan tâm của thí sinh cùng gia đình cũng như nhu cầu rất lớn của xã hội đối với ngành Điều dưỡng. Hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe xã hội ngày càng tăng cao cùng với xu thế phát triển của xã hội, trong khi cả nước chỉ có hơn 61.158 điều dưỡng, chiếm 45% nhân lực chuyên môn ngành y tế. Theo nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, điều dưỡng là một ngành đang thiếu nhân lực trầm trọng trong khi nhu cầu xã hội đối với nghề dưỡng – chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là hơn 70 tuổi và dự đoán sẽ ngày càng tăng lên. Trong những năm tới. Việt Nam bước vào thời kỳ già hóa dân số, do đó xã hội cần ứng phó với sự già hóa dân số để đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc y tế cho người già, để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 2. Học ngành Điều dưỡng ra trường làm gì ?

a. Đáp ứng nhu cầu việc làm trong nước

Cử nhân ngành Điều Dưỡng sau khi ra trường công tác tại các cơ sở y tế, các bệnh viện Trung ương, địa phương, các bệnh viện quốc tế ở Việt Nam với các. Cử nhân Điều dưỡng có khả năng:

  • Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối hợp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh.
  • Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng.
  • Xây dựng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng.
  • Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế tại cơ sở khám chữa bệnh.
  • Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.
  • Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm phòng chống dịch.
  • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng tại các trung tâm y tế.
  • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.
Cao đẳng điều dưỡng Tây Nguyên

Thông tin liên hệ


: yennhi2509
:
:
:
: