Đặt banner 324 x 100

Van cổng ty nổi


Van cửa ty nổi hoạt động tương tự các loại van cổng khác là đóng/mở van khi điều khiển tay quay. Phần tay quay sẽ truyền chuyển động khiến ty van xoay theo. Khi ty van nâng lên, đĩa van nâng lên và cho lưu chất chảy qua. Khi ty van hạ xuống, đĩa van ở vị trí thấp nhất, van sẽ đóng hoàn toàn và không cho lưu chất chảy qua .

>> Xem thêm tại: topenergy.com.vn

Thông tin liên hệ


: ecozen
:
:
:
: