Đặt banner 324 x 100

Dây chuyền đá mắt hổ


DÂY CHUYỀN ĐÁ MẮT HỔ 159.000 đ Bề mặt đá có hiệu ứng “ánh lụa – silky lustre” vô cùng bắt mắt Từ trường của nó rất lớn và mạnh mẽ, nên rất phù hợp với nam giới hoặc người cá tính mạnh, thích ứng với thần kinh thái dương..
Xem chi tiết sản phẩm tại đay: http://thichxemngay.top/shared/43ed2090eed44fda6cc9629c177405ea

Thông tin liên hệ


: 0123456789abcdef
:
:
:
: