Đặt banner 324 x 100

Trường Aspire 2 International#Aspire2Internaional là trường hạng 1 của #NewZealand
Aspire 2 International sẽ giúp bạn tự tin và thành công trong việc định hướng tương lai chính mình.
Lộ trình học tập tại Aspire 2 International:
Chuyên ngành kinh doanh
Cao đẳng Kinh doanh Level 5  >  Level 6  >  Level 7 >  Cử nhân (danh dự) Kinh doanh & Quản lý
Cao đẳng Kinh doanh Level 5  >  Level 7  >  Chứng chỉ ACCa
Chuyên ngành Công nghệ thông tin và Máy tính
Cao đẳng IT Level 5  >  Level 6  >  Level 7  >  Level 8
Chuyên ngành quản trị nhà hàng – khách sạn
Cao đẳng Quản trị nhà hàng & khách sạn Level 5  >  Level 6  >  Level 7
Chương trình học
Văn bằng New Zealand về kinh doanh cấp 5 -6
Lệ phí năm đầu tiên:
• Học phí - $ 17250
• Cơ sở vật chất- $ 1750
• Đăng ký - $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng) - $ 550
• Phí ngân hàng - $ 50
Tổng số năm đầu tiên - $ 19850
Lệ phí năm thứ hai ( Văn bằng New Zealand trong kinh doanh cấp 6 ):
• Học phí - $ 11000
• Cơ sở vật chất- $ 750
• Bảo hiểm - $ 450
Tổng số năm thứ 2 - $ 12200
Tổng phí trong hai năm
$ 32050
Văn bằng New Zealand về kinh doanh cấp 7
• Học phí: $ 17250
• Cơ sở vật chất: $ 1750
• Đăng ký: $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng): $ 550
• Phí ngân hàng: $ 50
Tổng cộng: $ 19850
Văn bằng quản lý công nghệ cấp 7
• Học phí: $ 17250
• Cơ sở vật chất: $ 1750
• Đăng ký: $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng): $ 550
• Phí ngân hàng: $ 50
Tổng cộng: $ 19850
Văn bằng kế toán cấp 7
• Học phí: $ 17250
• Cơ sở vật chất: $ 1750
• Đăng ký: $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng): $ 550
• Phí ngân hàng: $ 50
Tổng cộng: $ 19850
Văn bằng tốt nghiệp Quản lý ứng dụng cấp 7
• Học phí: $ 18250
• Cơ sở vật chất: $ 1750
• Đăng ký: $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng): $ 550
• Phí ngân hàng: $ 50
Tổng cộng: $ 20850
Văn bằng công nghệ thông tin New Zealand Hỗ trợ kỹ thuật cấp 5 - 6

• Học phí: $ 18250
• Cơ sở vật chất: $ 1750
• Đăng ký: $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng): $ 550
• Phí ngân hàng: $ 50
Tổng cộng: $ 20850
Văn bằng công nghệ thông tin New Zealand Hỗ trợ kỹ thuật cấp 7
• Học phí - $ 18250
• Cơ sở vật chất- $ 1750
• Đăng ký - $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng) - $ 550
• Phí ngân hàng - $ 50
Tổng cộng - $ 20850
Văn bằng New Zealand về Quản lý Khách sạn Cấp 5 -6
Lệ phí năm đầu tiên (Văn bằng New Zealand về Quản lý Khách sạn Cấp 5 ):
• Học phí: $ 17250
• Cơ sở vật chất: $ 1700
• Đăng ký: $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng): $ 550
• Phí ngân hàng: $ 50
Tổng số năm đầu tiên: $ 19850
Lệ phí năm thứ hai ( Văn bằng New Zealand về Quản lý Khách sạn Cấp 6 ):
• Học phí: $ 11000
• Cơ sở vật chất: $ 750
• Bảo hiểm: $ 450
Tổng số năm thứ 2: $ 12200
Tổng phí trong hai năm: $ 32050
Chứng chỉ New Zealand về Bếp nấu cấp 4 -5
Lệ phí năm đầu tiên (Chứng chỉ New Zealand về Bếp nấu cấp 4 ):
• Học phí: $ 17250
• Cơ sở vật chất: $ 2500
• Đăng ký: $ 250
• Bảo hiểm (14 tháng): $ 550
• Phí ngân hàng: $ 50
Tổng số năm đầu tiên: $ 20600
Lệ phí năm thứ hai ( Văn bằng New Zealand về nấu ăn cấp 5 ):
• Học phí: $ 12500
• Cơ sở vật chất: $ 1000
• Bảo hiểm: $ 450
Tổng số năm thứ 2: $ 13900
Tổng phí trong hai năm: $ 34550
Chuẩn bị nghề nghiệp cho các ngành nghề kỹ thuật - Giới thiệu về hàn
- Cấp 3: $ 12,710
- Cấp 4: $14,710

Mọi thông tin liên lạc:
DU HỌC KHÁNH NGUYỄN:
Địachỉ: 285/36/5F Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, Tp.HCM
ĐiệnThoại: 02835264196
Đăng ký tư vấn tại đây:
https://docs.google.com/…/1agk-NM0qZQdgLqm0UE9EauMrqEY…/edit

Thông tin liên hệ


: tuvanduhockhanhnguyen
: Du Học Khánh Nguyễn
: 02835264196
: 285/36/5F Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, Tp.HCM