Đặt banner 324 x 100

Sửa chữa nhà - Dịch vụ xin cấp phép xây dựng


Sửa chữa nhà Toàn Trí xin giới thiệu dịch vụ cấp giấy phép xây dựng như sau:
Trình tự cung cấp dịch vụ xin cấp phép xây dựng
- Nhận hồ sơ và tư vấn giải pháp xin cấp phép xây dựng cho khách hàng
- Khảo sát thực tế mặt bằng nhằm đánh giá tình trạng hồ sơ
- Lập hố sơ xin cấp phép xây dựng cho khách hàng
- Thay khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả sau thời gian chờ đợi cấp phép xây dựng.
Để hiểu thêm thông tin về dịch vụ xin cấp phép xây dựng của chúng tôi hãy tìm hiểu tại: http://suachuanha.vnetmic.vn/dich-vu-xin-cap-phep-xay-dung/

Thông tin liên hệ


: Dolphin97
: Dolphin97
: 0909273169
: 34Q, đường 43B, phường 10, quận 6, TPHCM