Đặt banner 324 x 100

Tổng hợp những thành ngữ tiếng Trung hay


1.ẨM THUỶ TƯ NGUYÊN, DUYÊN MỘC TƯ BỔN

饮水思源, 缘木思本

yín shuǐ sī yuán, yuán mù sī běn

Uống nước nhớ nguồn, leo cây nhớ gốc. Được sung sướng, trưởng thành, phải nhớ đến người giúp mình, gầy dựng cho mình, phải đền ơn đáp nghĩa. Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

2.BÌNH THUỶ TƯƠNG PHÙNG

萍水相逢

píng shuǐ xiàng féng

Bèo nước gặp nhau; gặp gỡ tình cờ

3.ĐỒNG THÙ ĐỊCH KHÁI

同仇敌忾

tóng chóu dí kài

Cùng chung mối thù

4.ĐĨNH NHI TẨU HIỂM

铤而走险

dìng ér zǒu xiǎn

Bí quá làm liều

5.HÀNH THIỆN ĐẮC THIỆN, HÀNH ÁC ĐẮC ÁC

行善得善, 行恶得恶

xíng shàn dé shàn,  xíng è dé è

Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo. Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.

6.KHIẾT NHI BẤT XẢ.

锲而不舍

qiè ér bù shě

Kiên trì làm đến cùng. Đã chạm phải chạm cho trót. Đã vót cho trơn.

7. LƯỢNG TÀI LỤC DỤNG

量材录用

liàng cái lù yòng

Bố trí công việc đúng khả năng.

8.MÈO KHÓC CHUỘT, GIẢ TỪ BI.

猫哭老鼠假慈悲

māo kū láo shǔ jiǎ cí bēi

Tâm địa độc ác, giả bộ từ bi. Nước mắt cá sấu

9.NAM ĐẠO NỮ XƯƠNG

男盗女娼

nán dào nǚ chāng

Nam trộm cắp, gái bán điếm; cùng một lũ mèo mả gà đồng.

10. NAM TỬ TAM THẬP NHẤT CHI HOA, NỮ TỬ TAM THẬP LÃO NHÂN GIA

男子三十一枝花, 女子三十老人家

nán zǐ sān shí yì zhī huā, nǘ zǐ sān shí lǎo rén jia

Trai ba mươi tuổi (là) một bông hoa, gái ba mươi tuổi, một bà già. Trai ba mươi chính là thời kỳ tài hoa phát triển cao độ, còn nữ tuổi ba mươi gần như đã bước vào tuổi trung niên.

Câu ca dao Việt Nam: Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già.

11. NHẤT NHẬT VI SƯ, CHUNG THÂN VI PHỤ

一日为师终身为父

yí rì wéi shī, zhōng shēn wéi fù

Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Học ai dù chỉ một ngày, cũng phải tôn kính người ấy như cha suốt đời.

12. NHƯỢC NHỤC CƯỜNG THỰC, THÍCH GIẢ SINH TỒN

弱肉强食, 适者生存

ruò ròu qiáng shí, shì zhě shēng cún

Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé.

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC TỪ SƠN

Địa chỉ: Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.745.726 / 02223.745.725 / 02223.745.724

Hotline: 0973.825.167