Đặt banner 324 x 100

Đầu đọc vân tay thẻ thông dụng


CÁC ĐẦU ĐỌC VÂN TAY , THẺ PHỤ CÓ THỂ KẾT NỐI VỚI BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM VÀ MÁY CHẤM CÔNG KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO
 

dau doc van tay fr1500
Đầu đọc vân tay thẻ FR1500 / 1500WP
dau doc phu van tay fr1200
Đầu đọc vân tay thẻ phụ FR1200 ID/IC
dau doc the phu kr500
Đầu đọc thẻ phụ KR500E
kr601E
Đầu đọc thẻ phụ KR600 / KR602 / KR601

Thông tin liên hệ


: MsMai
:
:
:
: