Đặt banner 324 x 100

Ống nhòm 3D


Ống nhòm 3D


Thấu kính ống nhòm 3D25,000₫

In Stock

Sản phẩm bao gồm:

Description

Mô tả sản phẩm:

  • Ống nhòm 3D sử dụng các thấu kính để cho ảnh thu được sẽ làm các bạn kinh ngạc
  • Sản phẩm phù hợp với các nhỏ đam mê về quang học