Đặt banner 324 x 100

Sửa máy ép chậm tốt nhất *^$.*