Đặt banner 324 x 100

Tôi là người Philippin và tôi có vợ Việt Nam , tôi cần gia hạn ở thêm


Bạn là Philipin và có vợ Việt Nam , và bạn đã có miễn thị thực 5 năm rồi , thời gian lưu trú cho phép là 180 ngày , nếu bạn không có nhu cầu xuất ra khỏi Việt Nam thì bạn có thể gia hạn ở lại thêm 

Thông tin liên hệ


: 0938083611
:
:
:
: