Đặt banner 324 x 100

5 ngành công nghiệp có trình độ công nghệ thông tin đang có nhu cầu


5 ngành công nghiệp có trình độ công nghệ thông tin đang có nhu cầu
Trong khi ngành công nghiệp thiết kế hệ thống máy tính có vẻ như là con đường giáo dục trực tiếp nhất cho ứng viên có bằng CNTT, có rất nhiều ngành khác mà bằng cấp công nghệ thông tin đang có nhu cầu. Nhu cầu về các hệ thống công nghệ máy tính hiệu quả và an toàn tồn tại trong gần như mọi ngành công nghiệp hiện nay. Bằng cấp công nghệ thông tin có giá trị đối với một loạt các ngành công nghiệp như sau, theo US News & World Report . 

1. Tài chính và bảo hiểm
Một trong những ngành công nghiệp có bằng cấp về công nghệ thông tin là nhu cầu là tài chính và bảo hiểm. Những ngành này cần giữ cho dữ liệu tài chính và cá nhân được tổ chức và bảo mật, và họ phải giữ cho doanh nghiệp của họ hoạt động hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận. Cơ hội việc làm cho các chuyên gia CNTT trong ngành tài chính thường bao gồm nhà phân tích kinh doanh, nhà phân tích hỗ trợ kỹ thuật, kiến ​​trúc sư ứng dụng, nhà phân tích dữ liệu, quản trị viên mạng và nhà phát triển.
Xem thêm: Học Công nghệ thông tin ở Tây NguyênCao đẳng công nghệ thông tin Tây NguyênTuyển sinh cao đẳng công nghệ thông tin Tây Nguyên.
 2. Giáo dục
Giáo dục là một trong những ngành công nghiệp mà bằng cấp công nghệ thông tin là nhu cầu. Bạn có thể nghe thấy con đường sự nghiệp này được gọi là công nghệ giảng dạy hoặc công nghệ giáo dục. Các chuyên gia CNTT làm việc trong lĩnh vực giáo dục thường đảm nhận các vai trò như chuyên gia học tập trực tuyến, nhà thiết kế giảng dạy, điều phối viên công nghệ, điều phối viên phòng thí nghiệm máy tính, nhà phát triển khóa học và chuyên gia tích hợp công nghệ.

 3. Sản xuất
Bạn có thể không nhất thiết phải liên kết ngành công nghiệp sản xuất với thực tiễn công nghệ cao, nhưng có lẽ bạn nên làm vậy. Vị trí Giám đốc Công nghệ Thông tin tình cờ là công việc được trả lương cao nhất trong ngành sản xuất, theo trang web tìm kiếm việc làm Monster . Giống như các ngành công nghiệp khác, sản xuất đòi hỏi ai đó phải thiết lập hệ thống công nghệ máy tính của công ty và giữ cho các hệ thống đó an toàn và hoạt động hiệu quả.

 4. Viễn thông
Viễn thông, ngành công nghiệp cung cấp thông tin liên lạc qua điện thoại, phát thanh truyền hình và cáp, là một trong những ngành công nghiệp có bằng cấp công nghệ thông tin có nhu cầu. Công nghệ là không thể thiếu để truyền thông qua các kênh này, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các doanh nghiệp làm việc trong ngành này có nhu cầu về các chuyên gia công nghệ thông tin lành nghề. Một số vai trò CNTT thường thấy trong ngành viễn thông bao gồm quản lý vận hành trung tâm dữ liệu, giám đốc công nghệ thông tin, nhà phân tích hỗ trợ công nghệ và chuyên gia bảo mật thông tin.

 5. Xử lý dữ liệu và lưu trữ
Các công ty xử lý dữ liệu đương nhiên cần phải giữ dữ liệu có tổ chức và an toàn trước các tin tặc. Để làm điều này, họ dựa vào các chuyên gia công nghệ thông tin, những người có thể xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu, phát triển các ứng dụng phần mềm hiệu quả, thực hiện các chiến lược để tránh các mối đe dọa an ninh mạng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Một số chức danh công nghệ thông tin tìm thấy trong ngành xử lý dữ liệu và lưu trữ bao gồm kỹ thuật viên xử lý dữ liệu, chuyên gia xử lý dữ liệu, quản lý cơ sở hạ tầng xử lý thông tin, kỹ sư bảo mật công nghệ thông tin, chuyên gia hỗ trợ công nghệ thông tin và quản lý công nghệ thông tin.

Cho dù bạn muốn làm việc trong thiết kế hệ thống máy tính, tài chính, giáo dục, sản xuất, viễn thông hoặc xử lý dữ liệu, có bằng CNTT có nghĩa là bạn có khả năng tìm thấy một triển vọng công việc tích cực. Số lượng các ngành công nghiệp có bằng cấp công nghệ thông tin có nhu cầu có nghĩa là bạn có nhiều sự lựa chọn về ngành và tổ chức mà bạn sẽ làm việc như một chuyên gia CNTT.

Thông tin liên hệ


: vanminh1999
:
:
:
: