Đặt banner 324 x 100

Mẫu câu nói về các kiểu thời tiết


Mẫu câu nói về các kiểu thời tiết
 1. what's the weather like?----> thi tiết thế nào?
 2. it's sunny----> tri nng
 3. it's raining ----> tri đang mưa
 4. what a nice day! ---->hôm nay đp tri tht!
 5. what a beautiful day! ---->hôm nay đp tri tht!
 6. it's not a very nice day ---->hôm nay tri không đp lm
 7. what a terrible day! ----> hôm nay tri chán quá!
 8. what miserable weather! ----> thi tiết hôm nay t quá!
 9. it's starting to rain ---->tri bt đu mưa ri
 10. it's stopped raining----> tri tnh mưa ri
 11. it's pouring with rain ---->tri đang mưa to lm
 12. it's raining cats and dogs ---->tri đang mưa như trút nước
 13. the weather's fine ---->tri đp
 14. the sun's shining ---->tri đang nng
 15. there's not a cloud in the sky ---->tri không gn bóng mây
 16. the sky's overcast----> tri u ám
 17. it's clearing up ---->tri đang quang dn
 18. the sun's come out ---->mt tri ló ra ri
 19. the sun's just gone in----> mt tri va b che khut
 20. there's a strong wind ---->đang có gió mnh
 21. the wind's dropped ---->gió đã bt mnh ri
 22. that sounds like thunder ---->nghe như là sm
 23. that's lightning ---->có chp
Trung tâm ngoại ngữ Atlantic Từ Sơn
Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 02223.745.724/02223.745.725/Hotline: 0973.825.167