Đặt banner 324 x 100

Hãy Học Từ Vựng Tiếng Hàn Chủ Đề Nghề Nghiệp Cùng Atlantic Nhé


 1. 의사: Bác sĩ
 2. 수의사: Bác sĩ thú y
 3. 장관: Bộ trưởng 
 4. 가수: Ca sĩ
 5. 간부: Cán bộ 
 6. 경찰: Cảnh sát 
 7. 공무원: Công chức 
 8. 회계원. 회계사: Kế toán 
 9. 소방관: Lính cứu hỏa 
 10. 고고학자: Nhà khảo cổ học 
 11. 검사: Công tố viên
 12. 부동산 업자: Nhà bất động sản
 13. 아나운서: Phát thanh viên
 14. 판사: Thẩm phán
 15. 패션 디자이너: Nhà thiết kế thời trang 
 16. 전문가: Chuyên gia
 17. 환경미화원: Nhân viên vệ sinh công cộng
 18. 택배 기사: Nhân viên giao hàng
 19. 노동자 : Công nhân, người lao động 
 20. 배우: Diễn viên 
 21. 유학생: Du học sinh 
 22. 대사: Đại sứ
 23. 감독: Đạo diễn
 24. 요리사: Đầu bếp  
 25. 사장: Giám đốc/ chủ quán 
 26. 교수: Giáo sư
 27. 선생님: Giáo viên
 28. 석사: Thạc sĩ 
 29. 박사:  Tiến sĩ
 30. 교장: Hiệu trưởng

Thông tin liên hệ


: nguyenthihau2610
:
:
:
: