Đặt banner 324 x 100

Chương trình Khai giảng các lớp sơ cấp Hàng Hải – Hải PhòngCHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SƠ CẤP HÀNG HẢI
Th 2 – 3 :
- Sơ câp ĐIU KHIN TÀU BIN
- Sơ cp KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN 

TH 4: Khai ging lp IMO (Sáng or chiu)
TH 5: Khai ging lp NHIM V AN NINH (Sáng or chiu)

TH 6: Khai ging lp HL TÀU DU-TÀU HÓA CHT Cht (Sáng or chiu)
**** Nhận làm cp mi, gia hn ,đổi các loi giy t thuyn viên……

------------------------------------------------------------------------------------
#TRƯỜNG CAO ĐNG DUYÊN HI :

Thông tin liên hệ


: MsTuoi
:
:
:
: