Đặt banner 324 x 100

Tự tay trang trí sinh nhật cho Bé yêu %%%%%%


TỰ TAY TRANG TRÍ SINH NHẬT CHO BÉ YÊU 

 

SÉT 1  - 199k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm, các họa tiết trang trí như hình.

SÉT 2  - 199k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm, các họa tiết trang trí như hình.

SÉT 3  - 199k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 4  - 199k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 5  - 199k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 6  - 199k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 7  - 249k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 8  - 129k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 50 bóng, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 9  - 249k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 2 rèm kim tuyến, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 10  - 300k

Tặng bơm bóng, keo dán bóng, dây ruy băng kết bóng. 60 bóng, đủ 3 rèm kim tuyến, các họa tiết trang trí như hình.

 

SÉT 11  - 350k