Đặt banner 324 x 100

Kho hàng của draho có gì?


KHO HÀNG CỦA DRAHO CÓ GÌ?

 

Phụ kiện nhôm kính Draho hiện đang sở hữu 3 kho hàng với diện tích mỗi kho trên 1000 m2, tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Điều này giúp khách hàng: 

 

✔️Luôn có hàng mẫu để kiểm tra. 

✔️Nhận hàng nhanh chóng, đúng tiến độ.