Đặt banner 324 x 100

SVCI J2534 - Thiết bị chuẩn đoán chuyên hãng cho Ford/Mazda


- Thiết bị chẩn đoán chuyên hãng các dòng xe CHÂU Á
- Chuẩn đoán đọc lỗi chuyên sâu bằng phần mềm IDS
-  Cài đặt hộp: ECU, ABS, BCM,...
- Cài đặt chìa khóa
- Hỗ trợ tài khoản hãng khi cần
#idsford #idsmazda #maydocloichuyenhangford #maydocloichuyenhangmazda
- Máy đọc lỗi chuyên hãng Ford/ Máy đọc lỗi chuyên hãng Mazda
- Thiết bị đọc lỗi chuyên hãng Ford/Thiết bị đọc lỗi chuyên hãng Mazda
Hotline: 0909.880.768 - 0911.560.560

 

Thông tin liên hệ


: duyascom
: Duy Ascom
: 0909880768
: số 74, đường số 22, Cư xá Lữ Gia
: