Đặt banner 324 x 100

Keyence FD-Q50C- Cty Tnhh Hoàng Anh Phương


ty TNHH Hoàng Anh Phương

Chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị hãng Keyence giá tốt tại Việt Nam

 

 Hãng sản xuất: keyence

 Xuất xứ: Japan

giao hàng toàn quốc

  Table of contents
Item page Item page
1. Before Operation P1 5. Useful Functions P4
2. Installation and Wiring P2 6. Detailed Settings P5
3. Initial Settings P3 7. Troubleshooting P8
4. Display Settings P3 8. Specifications P9 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ và TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

0912 561 794 (Mr. Hậu)
Zalo: 0827.972.729
hoanganhphuongvietnam@gmail.com
hoanganhphuong010@gmail.com

www.thietbidongcatmitsubishi.com

 

 

 Số 15 , Đường E, Kdc Him Lam Phú Đông, Đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình, Tx Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

CÁC MODEL HIỆN ĐANG CUNG CẤP: 

VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH- 6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200, VH-6200,

VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000VW-6000
VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710, VK-8700, VK-8710
BL-N60UB MY-9510 FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100, FD-A100,TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2- 22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22, TF2-22,

TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107 TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA -340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107TA-340, TH-107
KL-2TF ML-G9300
VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK- 8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510, VK-8510,
KEYENCE MK-9010, MK-9000
VT3-E3 BT-B30
FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS- M2, FS-T1, FS-T2, FS-N41N FS-N41P FS-V31 FS-N11P FS-N42N CZ-V1, LV-21A, LV-11A FU-10, FU-11, FU-12, FU- 20, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-22, FU-23, FU-25, FU-31, FU-32, FU-35FA, FU-35FZ, FU-36X, FU-37, FU-38, FU-42, FU-43, FU-4F, FU-4FZ, FU-45X, FU-49X, FU-5F, FU-5FZ, FU-59, FU-63, FU-63Z, FU- 65X, FU-6F, FU-66, FU-66Z, FU-67, FU-68, FU-71, FU-7F, FU-77, FU-77V, FU-78, FU-79, FU-83C, FU-85, FU-95, FU-95Z, CZ-10, CZ-40, LV-H32, LV-H42, LV-H62.
PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ- M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25, PS-45, PS-46, PS -47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS-X18 , PS-X28,
EM-030, EM-038, EM-080, EM-054, EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18T, EZ-30M, EV-108M, EV- 118M, EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290, ES-M1, ES-M2, ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH-305, SH-110, SH-114, SH-302, ES-32DC, ES-X38
KV-10R, KV-10T, KV-16AR, KV-16R, KV-16T , KV-24T, KV-24R, KV-40T, KV-40R, KZ-16T, KZ-24T, KZ-16R, KZ-24R
F-1, F-2, F-2HA, F-3HA, F-4, F-4HA, F-5HA, F-6HA SL-C08H, SL-C12H, SL-C16H, SL-C20H, SL-C24H , SL-C28H, SL-C32H, SL-C36H, SL-C40H, SL-C44H, SL-C48H, SL-C52H, SL-C56H, SL-C60H, SL-C64H PZ-101, PZ-41, PZ- 42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55 , PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS2-X18, PS2-X28, PS2-X38, ES -32DCFS-V30, FS-V31, FS-V32, FS-V33, FS-V34FS-V30FS-V20, FS-V21, FS-V22 FS-V20 LV21, LV21AP, LV-22AP, LV-22A, LV-20A 、LV-11A、LV-51M、LV-51MP、LV-52、LV-52P、LV-H110、LV-H100、LV-H300、LV-H35、LV-H37、LV-H32、LV-H67、LV -H62, LV-H47, LV-H42, LV-H41, LV-H64, LV-H65CZ-H32, CZ-H35S, CZ-H37S, CZ-H52, CZ-V21, CZ-V21P, CZ-V22, CZ -V22P FS-V21 FU-42 F-1 PS-47C PW-41 FD-81 PJ-K232 EH-308
AP-11, AP-31, AP-32, AP-33, AP-40, AP-43, AP-44
FU-10, FU-12, FU- 20, FU-25, FU-32, FU-51TZ, FU-55, FU-66, FU-67, FU-77, FU-79, FU-85, FU-95, FU-6F, FU-7F, FU-22X, FU-36X, FU-45X, FU-49X, FU-35FA, FU-35FZ FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21 , FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS-M2, FS-T1, FS-T2, CZ-V1, LV-21A, LV-11AFS-V22 FU- 42T2 F-2 PS-47 PW-41J FD-82 PJ-K240 EH-308S
FS-V21G FU-43 F-4 PS-49C PW-51 FD-83 PJ-K248 EH-402
FS- V22G FU-45X F-5 PS-49 PW-51J FD-P05 PJ-K256 EH-416
FS-V21RP FU-46 F-2HA PS-201C PW-61 FD-P20 PJ-K264 EH-422
FS-V22RP FU -48 F-3HA PS-201 PW-61J FD-P50 PJ-K416 EH-430
FS-V21X FU-49X F-4HA PS-202 LX-130 FD-F04 PJ-K420 EH-440
Japan KEYENKE KEYENCE special EM-010, EM-014, EM-054, EM-080, ES-32DC , ES-11AC, KEYENCE KEYENCE special ES-12AC, ES-M1, ES-X38, ET-110 , ET-90, ET-305, ET-308, KEENCE KEYENCE EV-108M, EV-108U, EV-130U, EV-112M, EV-118M, EV-118U, KEYENCE KEYENCE special EV-118F, EV-130M, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18M, EZ-18, EZ-18T, KEYENCE Keyence special price EX-416, EX-305V, EX-V01, EX-422, EH-110, EH -110S, EH-108, EH-114, PZ2-51, F-2/F-3/F-4/F-2HA/F-3HA/F-4HA/F-1/F-5HAFS-T20 FS -V21,/FS-V22/FS-V21R/FS-V21RP/FS-V11, FS-V31, FS-V33,
KEYENCE optical fiber sensor special sale FS-V21, /FS-V22/FS-V21G/ FS-V22G/FS-V21RP/ FS-V22RP/ FS-V21X FS-V22X, FS-V21R, FS-V22R, FS- V20R, FS-V21RM,FS-H1D/ FS-RS1/ FS-V11/ FS-V10 /FS-V12/ FS-V1(P)/ EV-112M /EV-118M /PZ-101P/ PZ2-61D/ PZ-S10/ A-2 /AG-412 /AG-413/ FU-22X /FU-23X/ FS-T1(P)/ FS-T2(P)/ FS-T1G/ FS-M1(P)/ FS-M2(P)/FS -M1H/ FS-T0/ FS-W0 /FS-R0/ FS-R3/ / FS2-60(P)/ FS2-60G /FS-X18 /FS-17(P)/ FU-10/FU-11/ FU-12 /FU-13 /FU-15/ FU-16 /FU-16Z/ FU-18/ FU-20/ FU-21X/ FU-24X/ FU-25 /FU-31 /FU-32/ /FU -33/ FU-34/ FU-35FA/ FU-35FZ/ FS-L51/F-20 /LV-11A /LV-20A/ FU-35FG /FU-37 /EV-130M /EV-112F /EV-118U / PZ2-42(P) /PZ2-61(P)/ PZ2-62(P)/ PZ2-41ECO/ PZ-B761/ A-4 /AG-80/FU-38(V) /FU-38H /FU -38K /FU-38R/ FU-38S/ FU-40 /FU-40G /FU-41IZ /FU-42 /FU-42T2/ FU-43 /FU-45X /FU-46/ FU-48/ FU-49X / FU-4F /FU-4F2/ EV-130U/ FU-50/ FU-51TZ/ FU-52TZ /FU-53TZ /FS2-62(P) /FS2-65(P)/FU-54TZ/ FU-55 / FU-56/ FU-58 /FU-59/ FU-5F /FU-5F2 /FU-61 /FU-62Z /FU-63 /FU-63T /FU-632 /FU-65X/ FU-66 /FU -662/FU-67/ FU-67G/ FU-67V/FU-68 /FU-6F /FU-69X /FU-71 /FU-712 /FU-73/ FU-75F/ EV-108M /PZ-61L(P) /PZ2-42D(P)/ S-P11( 12)/ S-P01/PZ2-51(P)/ EV-112U /EV-108U/ FU-76F/FU-78/ LV-H37/ LV-H47 /LV-H51 /LV-H52 /LV-H62 / LV-H64/FU-79 /FU-7F/ FU-81C /FU-82C /FU-83C/ FU-84C /FU-85 /FU-852/FU-86 /FU-862/ FU-87 /FU- 88 /FU-91 /FU-92/ FU-93/ FU-93Z /FU-94C/ FU-95 /FU-95H /FU-95Z/ FU-95S/ FU-96/F-1 /F-2/ F-4/ F-5/ F-2HA/ LV-21A(P)/F-3HA /F-4HA /F-5HA /F-6HA /FS-L70 /FS-L71 /FS-L40 /LV-H100 / FS-L41 /FS-L/ PZ-B71150 /LV-22A(P)/ LV-21P.22P /LV-51M /LV51MP /LV-52/ LV-52P /LV-H300/ LV-H32/ LV-H35/ LV-H3/7 LV-H47/ LV-H51/ LV-H52 /LV-H62 /LV -H64 /PS-T1(P)/ PS-T2(P)/ PS-T0/ PS-25/ PS-26 /PS2-61(P)/ KEYENKE optical fiber sensor special sale LV-H42/ LV- H41/ LV-H65/ LV-H67 /LV-L01/ LV-L02/ R-6/ R-7 /FU-77 /FU-77G /FU-77V /CZ-V1/ CZ-10 /CZ-11/ CZ-12 /CZ-40/ CZ-41 /CZ-60 /PS-X28/S-45/ PS-46/ PS-48/ PS-52C/ PS-55C /PS-55/ ES-X38 /PS- 47 /PS-49C/ PS-49/ PS-201/ EH-11D /EH-11DS/ EH-114/PS-52/ PS-58/ PS-47C /EH-308/ ES-W1/ ES-W2/ EH-422 /EH-430/ EH-10B /PS-201C/PS-56 /EH-308S /EH-402 /EH-416 /EH-290 /EH-440 /EH-605/ EH-305S/EH- 614A/ EH-910 /EZ-12M /EZ-18M/ PS-205 /PZ-41(P)/ PZ-41L(P)/ PZ-42(P)/EZ-8M/ EH-302/ EH-303A / PS-202 /PS-206 /PS-05/ EH-305/EZ-30M/ PZ-51(P)/ PZ-61(P)/ EZ-18T/ EV-12M/ EV-18M /AG-410 /PZ-42L(P)/ PZ-51L(P)/ EV-30M/ EV-108M/ PZ-61L(P)/ PZ2-42D(P) /S-P11(12)/ S-P01/PZ2- 51(P) /EV-112U /EV-108U/EV-118F/ EV-130F /PZ2-41(P) /PZ2-41D(P)/ PZ2-42ECO/ A-1/ A-5/ A-3/ VP-91M/PZ2-S1ECO/ EM-030 (P/ EM-080(P) /EM-005(P) /EM-010(P) /ET-308 /ET-110,/ ED-118M/ PZ-S20 /AG-411/PZ2-S1ECO /EM -038(P) /EM-014(P)
/PZ-M51(W51P)/ ET-305 /PZ-M63 /PZ-B31/ PZ-B32 /PZ-B41 /PZ-B51/ PZ-B701/PZ2- CTO5/ EM-054(P)/ PZ2-CHO5/ PZ-M53/ PZ-M61(M61P.M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/ ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21 /VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ-V31(V31P.V35)/M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/ ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21 /VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ- V31(V31P.V35)/M55)/ PZ-V33/ PZ-B01/ PZ-B22 /PZ-B61/ET-90 /ED-118U/ ED-130U /TA-340 /TH-305 /TH-310/ TH-315/ TH-320 /PZ-V71(V75)/ PZ-B11/ PZ-B21 /VP-90/PZ-M71(M75)/ ED-130M/ TH-105/ TH-107/ PZ-V11(V11P.V15)/PZ- V31(V31P.V35)/TH-110 /TH-515 /TH-520 /CU-21A /CU-21TA/ PZ-V13/KEYENCE optical fiber sensor Keyence special sales Japan Keyence proximity sensor: EM-030, EM-038, EM- 080, EM-054, EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18T, EZ-30M, EV-108M, EV-118M, EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290, ES-M1, ES-M2, ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH- 305, SH-110, SH-114, SH-302, ES-32DC, ES-X38, etc. EM/EZ/EH/ED/ET/SH

 

Fiber optic sensors: amplifier series FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V22, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS -M1, FS-M2, FS-T1, FS-T2, CZ-V1, LV-21A, LV-11A; fiber optic modules: FU-10, FU-11, FU-12, FU-20, FU-21X , FU-22X, FU-23X, FU-22, FU-23, FU-25, FU-31, FU-32, FU-35FA, FU-35FZ, FU-36X, FU-37, FU-38, FU -42, FU-43, FU-4F, FU-4FZ, FU-45X, FU-49X, FU-5F, FU-5FZ, FU-59, FU-63, FU-63Z, FU-65X , FU-6F , FU-66, FU-66Z, FU-67, FU-68, FU-71, FU-7F, FU-77, FU-77V, FU-78, FU-79, FU-83C, FU-85, FU -95, FU-95Z, CZ-10, CZ-40, LV-H32, LV-H42, LV-H62

Japan KEYENCE photoelectric sensor photoelectric sensor: PZ-101. PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ- M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71 and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-201, PS-202, PS-25, PS-45 , PS-46 , PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1, PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS -X18, PS-X28 and other series

F902-the FT / the FT-F905 / the FT-Z802Y /
EX-F71 / F72-EX / EX-F61 / F62-EX / EX-Fl
Japan Keyence KEYENCE special purpose sensors metal overlaid monitor GD-C1 / GD- C2/GD-C3/GD-3/GD-10/GD-20/ Water detection sensor EZ-11/ Proximity sensor low price/Small proximity sensor (GXL-8 type/GXL-N12 type/GXL-15 type)/ GL-8F/GL-8FI/GL-8FB/GL-8FIB/GL-8H/GL-8HI/GL-8HB/GL-8HIB/GL-8FU/GL-8FUI/GL-8FUB/
GL-8FUIB/GL-8HU/GL-8HUI/GL-8HUB/GL-8HUIB/
low price/square proximity sensor GL-N12F/GL-N12FI/GL -N12FB/GL-N12FIB/GL-N12H/GL-N12H

I/GL-N12HB/GL-N12HIB/
Square type top detection proximity sensor GL-18H/GL-18HI/GL-18HB/GL-18HL/GL-18HLI/GL-18HLB/ DC two-wire cylindrical proximity sensor GX-5SU /GX-5SUB/GX-8MU/GX-8MUB/GX-12MU/GX-12MUB/GX-1

 

8MU/GX-
18MUB/GX-30MU/ GX-30MUB/GX-8MLU/GX-8MLUB/GX-12MLU/GX-12MLUB/GX-18M

LU/GX-18MLUB/GX-30MLU/
DC three-wire cylindrical proximity sensor GX-N12M/GX-N12MB/GX-N18M/GX-N18MB/GX-N30M/GX-N30MB/GX-N12ML/GX-N18ML/GX-N30ML/
Small proximity sensor GX-3S/GX-3SB/GX-4S/GX-4SB/GX-5S/GX-5SB/GX-5M/GX-5MB

/GX-8M/GX-8MB/GX-8ML/GX-8MLB/
Subminiature proximity sensor (amplifier GA-14/GA-15) GH-2S/GH-3S/GH-5S/GH-8S/GH-F8S / Pressure sensor High-performance digital pressure sensor DP2-20/DP2-21/DP2-22/DP2-60/DP2-80/DP3-20/DP3-80/

Japan KEYENCE photoelectric sensor photoelectric sensor: PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ/PZ2 series such as PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, PZ-V71; PQ-01, PQ-02, PS-201, PS -202, PS-25, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58, PS-T1 , PS-T2, PS-TO, PS2-61, PS-X18, PS-X28, and other series KL-16CT FU-38S AP-52A KZ-C20 KL-32CX FU-40 AP-53A KZ-U4 KL- 32CT FU-40G AP-80A KZ-U5 KL-8BXR FU-41IZ AP-81A KZ-H6W KL-8BXT FU-21X AP-11 KZ-3H4 KL-8BLX FU-42 AP-12 KZ-3H4V KL-8BLR FU -42T2 AP-13 KZ-3HA5W KL-8BLT FU-43 AP-13F KZ-3HH1W KL-16CX FU-45X AP-14 KV-H6WE2* KL-T1 FU-46 AP-15 KV-E4R KL-B1 FU- 48 AP-15F KV-E4T KL-C1A FU-49X AP-16 KV-E4X

KL-C1S FU-4F PJ-FC7 KV-E4XR
KL-4AD FU-4F2 PJ-F90 KV-E4XT
KL-2DA FU-50 KV-10AR KV-E4XTP
KL-2TF FU-51TZ KV-10AT KV-E8R
VT- 10TB FU-52TZ KV-10ATP KV-E8T
VT-10TC FU-53TZ KV-10DR KV-E8TP
VT-10SB FU-54TZ KV-10DT KV-8X
VT-7SB FU-55 KV-10DTP KV-EB1
VT-7SR FU -56 KV-16AR KV-H1HW
VT -5SB (W) FU-58 KV-16AT KV-H1LW
VT-5MB(W) FU-59 KV-16ATP KV-H1W
VT-SW1 FU-5F KV-16DR KV-H1WE
VT-SW4 FU-5F2 KV-16DT KV-B16RA
VT-SW6 FU-61 KV-16DTP KV-B16TA
VT-L16Z FU-62Z KV-24AR KV-B16XA
VT-16CA FU-63 KV-24AT KV-C32TA
VT- -H7W FU-63T KV-24ATP KV-C32XA
VT-H7WE FU-632 KV-24DR KV-DA40
VT-A10 FU-65X KV-24DT KV-E16R
VT-A7 FU-66 KV-24DPT KV-E16T
VT-A5 FU-662 KV-40AR KV-E16TP
VT-C15R2 FU-67 KV-40AT KV-E16X
VT-C5K1 FU-67G KV-40ADP KV-C64TA
VT- C5K2 FU-67V KV-40DR KV-C64XA
VT-C5A FU-68 KV-P16TL KV-D20
VT-C5F FU-6F KV-P16RL KV-D30
VT-C5R1 FU-69X KV-S1 MT-T1
VT-C5R2 FU -71 KV-700 MT-T2
VT-D1 FU-712 KV-AD40 MT-T3
VT2-12FB FU-73 KV-40DT MT-150
VT2-10FB FU-75F KV-40DPT MT-100
VT2-10TB FU-76F KV-P16T MT-450(B)
VT2-10SB FU-77 KV-P16R MT-250(B)
VT2-8TB FU-77G KV-H20 MT-260(B)
VT2-7SB FU-77V KV-H20X MT- 1
VT2-5TB/W FU-78 KV-H40X MT-C5
VT2-5SB/W FU-79 KV-H20G MT-C10
VT2-5MB/W FU-7F KV-HC1 MT-C20
VT2-B12 FU-81C KV-HC2 MT-A1
VT2-B10 FU-82C KV-HC3 MT-A2
VT2-B8 FU-83C KV-HC4 MT-H6WA
VT2-B7 FU-84C KV-HM1 MT-3H1
VT2- B5 FU-85 KV-HM2 MT-3H5A
VT2-D2 FU-852 KV-HM3 MS-107
VT2-H1* FU-86 KV-HM4 MS-F07
VT2-H1E FU-862 KV-HM5 MS-H100
VT2-P1 FU-87 KV-HM6 MS-H150
VT2-E1 FU-88 KV-HM7 MS-H50
VT2-R1 FU-91 KV-HPD1 MS-H75
FS-V21 FU-92 KV-HTC1 HI-01T
FS-V22 FU- 93 KV-HTC2 HI-02T
FS-V21G FU-93Z KV-HTC3 HI-04T
FS-V22G FU-94C KV-HTC4 HI-07T
FS-V21RP FU-95 KV-HTC5 HI-15T
FS-V22RP FU-95H KV -HTC6 HI-22T
FS-V21X FU-95Z KV-P3E HI-P1
FS-V22X FU-95S KV-SC20 HI-H1W
FS-V21R FU-96 KV-TF40 MV-22
FS-V22R S-P11(12) KV-U7 MV-21
FS-V20R S-P01 DB-H1 MV-42
FS-V21RM PW-41 KV-HTC6 MV-41
FS-H1D PW-41J KV-HTE1 MV- 72
FS-RS1 PW-51 KV-L20 MV-20
FS-V10 PW-51J KV-LE20 MV-40
FS-V11 PW-61 KZ-40R MV-70
FS-V12 PW-61J KZ-40T MV-M05
FS -V1(P) LX-130 KZ-80R MV-M05D
FS-T1(P) LX-132* KZ-10R MV-M10
FS-T2(P) LX2-01 KZ-10T MV-M10D
FS-T1G LX2- 02 KZ-16R MV-20
FS-M1(P) LX2-03 KZ-16T MV-20K
FS-M2(P) LX2-100 KZ-24R MV-M40
FS-M1H LX2-11(W) KZ-24T MV -M40K
FS-T0 LX2-110(W) KZ-80T MV-M75
FS-W0 LX2-12(W) KZ-8ER MV-M75K
FS-R0 LX2-13(W) KZ-8ET MV-MB05
FS-R3 LX2-50 KZ-8EX MV-M05D
FS-T20 LX2-70(W) KZ-8EYR MV-B10
FS2-60(P) LX2-V10 KZ-8EYT MV-B100
FS2-62(P) LX2-V10W KZ-16EX MV-B20
FS2-65(P ) AP-31A(ZA) KZ-16EYR MV-B20K
FS2-60G AP-32A(ZA) KZ-16EYT MV-B40
FS-X18 AP-33A(ZA) KZ-AD4 MV-B40K
FS-17(P) AP -34A(ZA) KZ-DA4 MV-B75
FU-10 AP-C30 KZ-U2 MV-B75K
FU-11 AP-C31 KZ-U3 MV-H1
FU-12 AP-C33 KZ-A500 MV-C10
FU-13 AP-C40 KZ-300 MV-C20
FU-15 AP-B01 KZ-350 MV-D3
FU-16 AP-B02 KZ-C16X MV-E3
FU-16Z AP-B03 KZ-32X MV-E5
FU-18 AP- B04 KZ-B16R MV-E10
FU-20 AP-B05 KZ-B16X MV-E20
FU-21X AP-A01 KZ-C32T MV-C3
FU-22X AP-AO2 KZ-R1A MV-C5
FU-23X AP-V41 KZ -R8X MV-D5
FU-24X AP-V42 KZ-R16X MV-D10
FU-25 AP-40A KZ-R8R MV-D20
FU-31 AP-402A KZ-R16R MV-W1
FU-32 AP-40RA KZ-R8T MV-W3
FU- 33 AP-41 KZ-R16T M-2
FU-34 AP-41M KZ-L1 M-3
FU-35FA AP-43 KZ-L2 FD-81
FU-35FZ AP-44 KZ-L10 FD-82
FU-35FG AP -47 KZ-AN6 FD-83
FU-37 AP-48 KZ-H2 FD-P05
FU-38(V) AP-51ZA KZ-HP1 FD-P20
FU-38H AP-52ZA KZ-TC4 FD-P50
FU-38K AP-53ZA KZ-TH4 FD-F04
FU-38R AP-51A KZ-T3 FD-F20
FD-V70 PZ-W63 TF3-11(V) PS-52
FD-V75 PZ-W71(W75) TF3-12(V ) PS-55C
SL-C08H PZ-V11(V11P.V15) TF3-13(V) PS-55
SL-C12H PZ-V13 TF4-10 PS-56
SL-C16H PZ-V31(V31P.V35) TF4-10V PS-58
SL-C20H PZ-V33 TF-K13 PJ-K232
SL-C24H PZ-V71(V75) TF-K13A PJ-K240
SL-C28H PZ-B01 TF-C11 PJ-K248
SL-C32H PZ-B11 TF-C12 PJ- K256
SL-C36H PZ-B21 TF-C13 PJ-K264
SL-C40H PZ-B22 TF-C31 PJ
-K416 SL-C44H PZ-B31 TF-C32 PJ-K420
SL-C48H PZ-B32 TF-C33 PJ-K424
SL -C52H PZ-B41 TF-D43 PJ-K428
SL-C56H PZ-B51 TF-A31 PJ-K432
SL-C60H PZ-B61 TF-A42 PJ-L20
SL-C64H PZ-B701 TF-A43 PJ-L21
SL-R11 PZ-B711 TF-B43 PJ-L22
SL-U2 PZ-B761 HC-50 PJ-L40
SL-P7P PZ-S10 HC-55 PJ-L41
SL-P7N PZ-S20 HC-P1 PJ-L42
SL-PC5P A- 1 HC-3H1 PJ-G20
SL-PC5N A-2 RC-11 PJ-G21
SL-PC10P A-3 RC-12 PJ-G22
SL-CC10PT A-4 RC-13 PJ-G90
SL-CC10PR A-5 RC-14 PJ-G91
SL-CC10NT EH-308 RC-15 PJ-GC2T
SL-CC10NR EH-308S* RC-16 PJ-GC2R
SL-CSP EH-402 RC-18 PJ-GC5T
SL -CSN EH-416 RC-19 PJ-GC5R
SL-S1 EH-422 RC2-21 PJ-GC7T
SL-S3 EH-430 RC2-21V PJ-GC7R
PJ-50A EH-440 RC2-22 PJ-V20
PJ-55A EH-605 RC2-23 PJ-V21
PJ-56 EH-614A RT-13 PJ-V22
PJ-S08 EH-910 RT-14 PJ-V40
PJ-S12 EZ-8M VS-160 PJ-V41
PJ-S16 EZ- 12M CA-150* PJ-V42
PJ-S20 EZ-18M FU-22X PJ-V90
PJ-S24 EZ-30M F-1 PJ-V91
PJ-B04 EZ-18T F-2 PJ-VC2T
PJ-B06 EV-12M F-4 PJ-VC2R
PJ-B08 EV-18M F-5 PJ-VC5T
PJ-B10 EV-30M F-2HA PJ-VC5R
PJ-B12 EV-108M F-3HA PJ-VC7T
PJ-B14 EV-112M F-4HA PJ-VC7R
PJ-B16 EV-118M F-5HA PQ-01
PJ-B20 EV-130M F-6HA PQ-02
PJ-B24 EV-108U FS-L70 P1-G70
PJ- B28 EV-112U FS-L71 P1-G71
PJ-F20 EV-118U FS-L40 PG-610
PJ-F20C EV-130U FS-L41 PG-602
PJ-F21 EV-112F FS-L50 ES-11AC
PJ-F22 EV -118F FS-L51 ES-12AC
PJ-F40 EV-130F F-20 ES-21AC
PJ-F40C EM-030(P) LV-11A ES-32DC
Z-1 EM-038(P) LV-20A ES-W1
VT2-V1 EM-054(P) LV-21A(P) ES-W2
VT2-V4 EM-080(P) LV-22A(P) ES-X38
QL-S2X EM-005(P) LV-21P.22P EH-10B
PS-47C EM-010(P) LV-51M EH-11D
PS-47 EM-014(P) LV51MP EH-11DS*
PS-49C ET-90 LV-52 EH-114
PS-49 ET-305 LV-52P EH-290*
PS-201C ET-308 LV-H100 EH-302
PS-201 ET-110 LV-H300 EH-303A
PS-202 ED-118M LV-H32 EH-305
PS-205 ED-130M LV-H35 EH-305S*
PS -206 ED-118U LV-H37 PJ-F42
PS-05 ED-130U LV-H42 KL-16BX
PZ-41(P) TA-340 LV-H41 KL-16BT
PZ-41L(P) TH-305 LV-H47 KL-16BR
PZ-42(P) TH-310 LV-H51 QL-S2T
PZ-42L(P) TH-315 LV-H52 QL-S1XT
PZ-51(P) TH-320 LV-H62 QL-E4X
PZ- 51L(P) TH-105 LV-H64 QL-E4T
PZ-61(P) TH-107 LV-H65 QL-E4R
PZ-61L(P) TH-110 LV-H67 QL-E4M
PZ-101P TH-515 LV -L01 QL-R01
PZ2-41(P) TH-520 LV-L02 QL-C1
PZ2-42(P) CU-21A R-6 QL-C2
PZ2-51(P) CU-21TA R-7 QL-C3
PZ2-61(P) AG-80 CZ-V1 QL-W20
PZ2-62(P) AG-410 CZ-10 QL-W100
PZ2-41D(P) AG-411 CZ-11 KL-N10V
PZ2-42D(P) AG-412 CZ-12 KL-N20A
PZ2-61D AG- 413 CZ-40 KL-N20C
PZ2-41ECO VP-90 CZ-41 DB-H1-5
PZ2-42ECO VP-91M CZ-60 DB-H1L
PZ2-S1ECO PJ-F41 PS-T1(P) DB-H1L-5
PZ2-S1ECO KL-N20V PS-T2(P) DB-H1UP
PZ2-CTO5 KL-N20Z PS-T0 DT-M256
PZ2-CHO5 TF1-10(K)] PS-25 DT-M512
PZK11(W11P.W15) TF -11(K) PS-26 QL-B1
PZ-W13 TF-15(K) PS2-61(P) QL-B1C
PZ-W31(W31P.W35) TF2-21 PS-X28 QL-S1X
PZ-W33 TF2 -22 PS-45 DB-H1PV
PZ-W51(W51P) TF2-31 PS-46 DT-100
PZ-W53 TF2-32 PS-48 DT-H1
PZ-W61(W61P.W55) TF3-10(V) PS -52C DT-M128

Japan KEYENCE sensor series:

Fiber optic sensors: FS2-60, FS2-60P, FS2-62, FS2-65, FS-V11, FS-V12, FS-V21, FS-V21R, FS-V22R, FS-V1, FS-M1, FS-M2 , FS-T1, FS-T2, etc.

Fiber optic modules: FU-10, FU-11, FU-12, FU-20, FU-25, FU-31, FU-32, FU-38, FU-42, FU-43, FU-51TZ, FU- 55, FU-65X, FU-66, FU-67, FU-68, FU-77, FU-79, FU-85, FU-95, FU-4F, FU-5F, FU-6F, FU-7F, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-36X, FU-45X, FU-49X, FU-35FA, FU-35FZ

 

Photoelectric sensors: PZ-101, PZ-41, PZ-42, PZ-51, PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-61, PZ-M11 , PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ-V11, PZ-V31, and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-45, PS-46, PS-47 , PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS-206, PS-55, PS-58<, /FONT>, PS-47, PS-T1, PS-T2, PS-TO, etc.

Proximity sensors: EM-030, EM-038, EM-080, EM-054, EM-005, EM-010, EM-014, EZ-8M, EZ-12M, EZ-18M, EZ-30M, EV-108M , EV-118M, EV-130M, EH-302, EH-303A, EH-305, EH-308, EH-108, EH-114, EH-290,, ES-M1, ES-M2, ED-118M, ED-130M, ET-305, ET-308, SH-110, SH-114, SH-302, etc.

PZ-61, PZ2-41, PZ2-42, PZ2-51, PZ2-61, PZ2-62, PZ-61, PZ-M11, PZ-M31, PZ-M51, PZ-M61, PZ-M71, PZ- V11, PZ-V31, and other PZ/PZ2 series; PQ-01, PQ-02, PS-45, PS-46, PS-47, PS-48, PS-55, PS-56, PS-205, PS- 206, PS-55, PS-58<, /FONT>, PS-47, PS-T1, PS-T2, PS-TO, etc.
LZ-151, LZ-155
LZ-A152
LZ-153
LZ-A150

LX2 series digital display compact laser transmission type sensor
LX2-110 sensor head
LX2-110R
LX2-110T
LX2-01
LX2-01T
LX2-01R
LX2-11W
LX2-70W
LX-130
LX2-100
LX2-110W
LX2-60
LX2 -12
LX2-70
LX2-V10
LX2-03
LX2-
V10W LX2-12W
ultrasonic data cable
UD-30
UD-30L, UD-10L
UD-300
UD-501
UD-05
UD-05L
UD-10
UD-360
UD- 330
UD-500, UD-100
UD-020
UD-310
UD-320
Keyence imported accessories
KX-10R
TF4 series digital temperature controller
optical fiber temperature sensor
TF-C12 K thermocouple protection tube φ1.6 length 250mm
TF4- 10 48mm□ AC power supply support heating and cooling control relay output with alarm heater disconnection with alarm
TF4-10V 48mm□ AC power supply supports heating and cooling control voltage output with alarm heater disconnection with alarm
TF-C31 K thermocouple protection tube φ3.2 length 150mm
TF-C13 K thermocouple protection tube φ1.6 length 350mm
TF-C11 K thermocouple protection tube φ1.6 length 150mm
photoelectric switch
TH-110
TH-315
TH-520
TH-530
TH-107
TH-103
TH-105
TH-515
TH-320
TH-310, TH-305
high - performance voltage measurement is a display
NR-600B
NR-2000
NR-1000
NR-U60, NR-U65
NR-C512, NR-CA04
NR-500
NR-250, NR-350
NR-T2
NR-ST04, NR-HV04
NR-TH08
the PG series Optical pass-through confirmation sensor
PG-610 Amplifier unit
PG-602
LS-7000
LS-7030MT, LS-7030MR, LS-7601
LS-3036
LS-3033T, LS-3033R
LS-3060T
LS-3060R
LS-5500, LS-5040T, LS-5040R
LS-3100
LS-7001
LS-3034
LS-7010MT, LS-7010MR
LS-5000
R-6 Reflector
R-6L
SL-R12EX, SL-P12.SL-R11G. TA-340.TF1-10.TF1-10K.TF2-21.TF2-22.TF2-31.TF2-32.TF3-10 TF3-10V.TF3-11 .TF3-11V.TF3-12.TF3-12V.TF3-13.
TF3-13V.TF4-10 TF4-10V.TF-C11.TF-C12.TF-C13.
TF-C31.TF-C32.TF-C33.TF-D43. TF-A31.TF-A42.

TF-A43.TF-B43.TH-105.TH-107.TH-110.TG-305

TH-310.TH-315.TH-320.TH-515.TH-520.TL-30.

TL-30K UD-020.UD-05.UD-05L.UD-10.UD-100.

UD-30.UD-300.UD-300SO(5171) UD-30L.UD-310.

UD-320.UD-330.UD-360.UD-390.UD-500


▶Thông tin chung