Đặt banner 324 x 100

Bộ chuyển đổi tín hiệu Hirschmann SPIDER 4TX


Hirschmann - Công nghệ và dẫn đầu thị trường trong Bộ chuyển đổi tín hiệu Hirschmann – Hirschmann Việt Nam. Khi cần hệ thống mạng tự động và công nghiệp cho các ứng dụng quan trọng, hãy tin tưởng thương hiệu Hirschmann Việt Nam để cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh, an toàn và tích hợp cho truyền thông dữ liệu.
Hirschmann đã tiếp tục đổi mới, tìm ra những cách mới để giữ cho hoạt động của bạn hoạt động trơn tru. Với chuyên môn thu được từ kinh nghiệm, các Ethernet của Hirschmann Việt Nam mang đến tốc độ truyền cao và độ tin cậy chưa từng có trong các thiết lập công nghiệp khắc nghiệt nhất. Đây là những mã Bộ chuyển đổi tín hiệu Hirschmann thường hay sữ dụng tại Việt Nam.
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN TRỌNG TÍN là nhà phân phối thiết bị chuyển mạch Hirschmann tại Việt Nam.
Thông tin liên hệ: Mr. Nhân: 0938 984 234 (ZALO)
Email: nhan@antrongtin.com

SPIDER 8TX-EEC
RS2-TX
SPIDER II 8TX
SPIDER II 8TX EEC
RS20-1600T1T1SDAU
RS2-3TX / 2FX
SPIDER 4TX / 1FX
MM2-4TX1
MM2-4TX1-EEC
MM3-1FXM2 / 3TX1
MM2-2FXM2
MM2-2FXP4
MM3-2FXM4 / 2TX1
MM2-2FXM3 / 2TX1
MM3-2FXM2 / 2TX1
MM3-2FXM2 / 2TX1-EEC
MM3-1FXM2 / 1FXS2 / 2TX1
MM2-4FXM3
MM3-4FXM2
MM3-4FXM4
MM20-Z6Z6Z6Z6SAHH
MM4-4FXMP4
MM3-4FLM4
MM3-1FXS2 / 3TX1
MM3-1FXS2 / 3TX1-EEC
MM2-2FXS2
MM3-2FXS2 / 2TX1
MM3-2FXS2 / 2TX1-EEC
MM3-1FXM2 / 1FXS2 / 2TX1
MM3-4FXS2
MM20-Z6Z6Z6Z6SAHH
MM3-1FXL2 / 3TX1
MM4-2TX / SFP
MM4-4TX / SFP
MM22-T1T1T1T1SDAHH
MM3-4TX1-RT
MM3-2FXM2 / 2TX1-RT
MM3-2FXS2 / 2TX1-RT
MM3-2FLM4 / 2TX1-RT
MM3-2FXS2 / 2TX1-RT-EEC
MM3-2FXM2 / 2TX1-RT-EEC
MM3-4TX1-RT-EEC
MM3-2AUI
MM3-4TX5
SPIDER 5TX
SPIDER 5TX-EEC
RS2-5TX
OCTOPUS 5TX-EEC
SPIDER 8TX
SPIDER 8TX-EEC
RS2-TX
SPIDER II 8TX
SPIDER II 8TX EEC
RS20-1600T1T1SDAU
RS2-3TX/2FX
SPIDER 4TX/1FX
SPIDER 4TX/1FX EEC
SPIDER 4TX/1FX-ST EEC
RS2-4TX/1FX
RS2-4TX/1FX-ST EEC
RS2-5TX/FX
SPIDER II 8TX/1FX EEC
SPIDER II 8TX/1FX-ST EEC
SPIDER II 8TX/2FX EEC
SPIDER II 8TX/2FX -ST EEC
RS2-3TX/2FX-SM
RS2-4TX/1FX-SM
SPIDER 4TX/1FX-SM EEC
SPIDER II 8TX/1FX-SM EEC
SPIDER II 8TX/2FX-SM EEC
Danh mục Hirschmann trong công nghiệp: Thiết bị chuyển mạch Hirschman, Bộ chuyển đổi tín hiệu Hirschmann,Hirschmann Việt Nam, Nhà cung cấp Hirschmann tại Việt Nam, Nhà phân phối Hirschmann tại Việt Nam, Ethernet Hirschmann Việt Nam, Modul Hirschmann Việt Nam

Thông tin liên hệ


: ATTDung
:
:
:
: