Đặt banner 324 x 100

Hà Nội bán phao quây thấm hút dầu N-FIBER BOOM %%%%%%


Bạn đang làm gì để hạn chế vấn đề tràn dầu, tràn nước thải nhiễm dầu tại các bể chứa nước thải nhiễm dầu? Bạn đang sử dụng phương án nào để phòng tránh vấn đề dầu loang, dầu tràn trên mặt nước, trên nền bê tông? Tất cả vị trí có dầu đều sẽ được các sản phẩm của Bignanotech hỗ trợ tránh khỏi những sự cố đáng tiếc. Hãy sử dụng sản phẩm phao thấm dầu N-FIBER BOOM184  của Bignanotech để có thể hạn chế được những sự việc đáng buồn diễn ra.

Tên sản phẩm: Phao thấm dầu

Mã sản phẩm: N-FIBER BOOM184 

Link tham khảo: http://bignanotech.com.vn/category/oil-absorbent