Đặt banner 324 x 100

Bắc Giang bán gối thấm dầu N-FIBER PIL30 *$.#


Bạn đang sử dụng mùn cưa hay giẻ lau để xử lý các vệt dầu loang, dầu rò rỉ, dầu tràn trên nền sàn? Bạn đang sử dụng xô, chậu để hứng dầu thải từ máy móc, thiết bị? Tất cả cách thức đó chỉ làm cho bạn thêm vất cả và mệt mỏi hơn mà thôi. Hãy sử dụng các sản phẩm chuyên dụng để giúp công việc vệ sinh nhà máy, xí nghiệp…của bạn thêm đơn giản. Gối thấm dầu N-FIBER PIL30 của công ty Bignanotech sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn đó.

Tên sản phẩm: Gối thấm dầu

Mã sản phẩm: N-FIBER PIL30

Link tham khảo: http://bignanotech.com.vn/