Đặt banner 324 x 100

Visa xuất nhập cảnh việt nam


Visa xuất nhập cảnh việt nam

Để đối phó với tình hình COVID-19 đang diễn ra, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số hạn chế về thị thực và nhập cảnh, có thể thay đổi bất cứ lúc nào đối với Visa nhập cảnh Việt Nam. Bạn nên biết các biện pháp sau của Chính phủ Việt Nam:

Visa immigration vietnam

Visa nhập cảnh Việt Nam do COVID-19

Chính phủ Việt Nam đã đình chỉ việc cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới.

Kể từ ngày 22 tháng 3, Chính phủ Việt Nam đã đình chỉ việc nhập cảnh của tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, kể cả người có giấy miễn thị thực Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam hiện đang cho phép tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 31 tháng 8 cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng giấy miễn thị thực, thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 và có ý định rời Việt Nam trong thời gian gia hạn. Các cá nhân trong nhóm đủ điều kiện này có thể xuất cảnh khỏi Việt Nam trong thời gian này mà không cần phải xin gia hạn lưu trú.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Visa nhập cảnh Việt Nam, vui lòng liên hệ với Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. 

Văn phòng Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam:

Immigration Department in Hanoi

  • Address: 44-46 Tran Phu, Ba Dinh, Hanoi
  • Phone: (24) 3825-7941
  • Email: contact@immigration.gov.vn

Immigration Department in Da Nang

(Handing Vietnamese visa and residence applications for foreigners residing in Central Vietnam)
  • Address: 78 Le Loi, Hai Chau, Da Nang
  • Phone: 0694260192 - 0906091269
  • Fax: (236) 388-9820

Immigration Office in HCMC

(Handling visa and residence applications for foreigners residing in HCMC)
  • Address: 196 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, HCMC
  • Phone: (28) 3824-4074 - (28) 3829-9398

Immigration Department in HCMC

(Handling Vietnamese visa and residence applications for foreigners residing from Binh Thuan downwards to the Southern provinces; resolving complex immigration cases such as re-issuance of an exit visa for lost/stolen passport, visa overstay, visa waivers, etc.)
  • Address: 333-335-337 Nguyen Trai, District 1, HCMC
  • Phone: (28) 3920-0365

How to help you?

Thông tin liên hệ


: visavietnam
:
:
:
: