Đặt banner 324 x 100

Luật quy hoạch đô thị có thay đổi gì?


Luật quy hoạch đô thị năm 2020 cần tuân những quy định pháp lý nào? Những điểm đáng chú ý trong luật quy hoạch đô thị năm 2020. Nội dung luật quy hoạch đô thị mới nhất là gì?
Khi bạn sở hữu hay có ý định đầu tư bất động sản bạn cần nắm được luật quy hoạch đô thị mới nhất. Bởi khi nắm được quy hoạch đô thị ta sẽ nắm được xu hướng phát triển của địa phương, từ đây các quyết định đầu tư hay bán ra sẽ hợp lý và có cơ sở hơn.

Luật quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị.
Theo đó để đảm bảo được quyền lợi của mỗi người dân và quy hoạch đô thị luôn được đảm bảo, nhà nước đã ban hành ra luật quy hoạch đô thị. Luật quy hoạch đô thị mỗi năm đều có những điểm cập nhật mới mà bạn cần nắm vững. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được luật quy hoạch đô thị năm 2020 một cách đầy đủ nhất.
Trước khi tìm hiểu chi tiết và luật quy hoạch đô thị ta cần nắm được khái niệm cơ bản về luật quy hoạch đô thị. Luật quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.
QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NĂM 2020 CẦN TUÂN NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LÝ NÀO?
Đối với luật quy hoạch đô thị năm 2020 hiện hành cần tuân theo những văn bản pháp lý sau:
Luật Quy hoạch Đô thị 2009.
Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị - kèm theo Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị - kèm theo Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị - kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
Xem thêm Luật quy hoạch đô thị

Thông tin liên hệ


: MINLO
:
:
:
: