Đặt banner 324 x 100

BAY247 - Update Sự Kiện Tích Nạp MoMo Cho Anh Em.


Sự Kiện : TÍCH NẠP MOMO
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia nạp MOMO đạt đủ điều kiện sẽ nhận thưởng mốc tương ứng. Bắt đầu từ ngày 22/2 đến hết ngày 28/2
Phần thưởng :
Nạp đủ 2M - nhận 100K
Nạp đủ 4M - nhận 200K
Nạp đủ 7M - nhận 400K
Nạp đủ 10M - nhận 500K
Nạp đủ 20M - nhận 1M
Nạp đủ 35M - nhận 2M
Nạp đủ 70M - nhận 3M
Lưu ý: chỉ những tài khoản đạt đủ luồng chơi mới được nhận thưởng khi kết thúc sự kiện (Luồng chơi tối thiểu gấp 5 lần số tiền nạp). Mỗi tài khoản nhận tối đa 1 mốc phần thưởng cao nhất.
Trang Chủ : Click Tại Đây  

Thông tin liên hệ


: bayy247club
: Nhất Thiên Vương
:
: Hà Nội