Đặt banner 324 x 100

Tuyển sinh mở lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp 2021


Chương trình “Bi dưỡng kế toán trưởng doanh nghip” gm 11 chuyên đề (Thông tư s 199/2011/TT-BTC ca B tài chính ban hành và được áp dng t ngày 1 tháng 4 năm 2012 thng nht trong c nước.
Ging viên: Các chuyên gia và ging viên đã tham gia ging dy nhiu khóa hc ca Trung tâm kế toán Quc gia, có kiến thc lý lun và nhiu kinh nghim trong các lĩnh vc B Tài chính, Trường Đại hc Kinh tế, Trường đại hc Lut, Trường Cao đẳng Tài chính và Qun tr kinh doanh, ĐH Sài Gòn…….
Chng ch tt nghip : Hc viên s được cp Chng ch bi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghip do B Tài chính phát hành.
Th tc nhp hc gm 1 b h sơ:
+ 01 đơn xin nhp hc có đóng du xác nhn ca cơ quan công tác ( theo mu)
+ 01Bng tt nghip chuyên ngành kế toán, kim toán, tài chính (công chng)
+ Bng đim hc tp ( công chng)
+ 01 chng minh nhân dân ( công chng)
+ 03 nh 3x4cm (chp không quá 06 tháng)
Thi gian hc : 2 tháng
Hc phí: 2.500.000đ/ khóa
Địa ch liên h0976 142 025 ( Ms Qunh Anh – Phòng đào to)
Ti Hi Phòng: Trường Cao đẳng Duyên Hi- Phòng B203, s 156/109, Quán Tr, Kiến An, Hi Phòng
Ti Tp H Chí Minh: S 195 Nguyn Gia Trí (d2 cũ), Phường 25, Qun Bình Thnh, HCM
Ti Hà Ni: Tng 2, Tòa nhà 451 Hoàng Quc Vit – Cu Giy – Hà Ni (đối diện Đại học điện lực)


 

Thông tin liên hệ


: Quynhanh7991
:
:
:
: